Circulaire economie

Circulaire economie

De Noord-Hollandse economie moet in het jaar 2050 volledig circulair zijn. Afval wordt dan niet meer verbrand of gestort maar gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Het delven van nieuwe grondstoffen wordt dan tot het minimum beperkt. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie zijn. Om dit te bereiken, wil de provincie circulair ondernemen én het circulair maken van grondstofketens stimuleren en opschalen. In samenwerking met het bedrijfsleven, inwoners, kennisinstellingen en andere overheden. Ook staat de provincie zelf aan de lat door zoveel mogelijk circulair in te kopen en aan te besteden. Zo worden bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur, circulaire toepassingen het uitgangspunt.

Actueel

Contact

Meer weten? Neem dan gerust telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoon, 0800 0200 600 (gratis) of stuur een e-mail naar circulaire_economie@noord-holland.nl.

Actieagenda Circulaire Economie

Actieagenda
Bekijk hier de korte versie
van de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025

Uitgelichte video's

Zie ook