Projecten

 • Energiehaven

  De nieuwe Energiehaven wordt een openbaar haventerrein gericht op windactiviteiten op zee en bevindt zich aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. De haven wordt een uitvalsbasis voor de bouw en het onderhoud van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd en levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam.

 • Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland

  Het elektriciteitsnetwerk heeft op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander, TenneT en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. In de tussentijd wordt gezocht naar slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Daarnaast werkt de Taskforce aan het energie-netwerk van de toekomst.

 • Circo Tracks

  De CIRCO Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt kennis met de principes van circulair ontwerpen, verkent kansen voor je eigen onderneming en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen. De track is bij uitstek dé kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie!

 • GO!-NH - hét innovatieprogramma voor ondernemers

 • Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Beverwijk - Oterleek

  De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aantal elektrische voertuigen en verbruiken nieuwkomers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Vanwege de toenemende vraag wordt er steeds meer elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). Om deze energie door de provincie te vervoeren, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

 • Zonneweide Jaagweg Koggenland

  De provincie Noord-Holland verpacht (verhuurt) haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland aan een partij met het beste plan voor de bouw en exploitatie van een zonneweide. De gemeente Koggenland onderzoekt of zij zelf deze rol op zich kan nemen. De provincie biedt ruimte aan zonne-akkers om klimaatverandering tegen te gaan.

 • Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

 • SolaRoad

 • Grass2Grit

 • MRA-Elektrisch

Uitgelicht