Projecten

 • Energiehaven

  In de Nederlandse energietransitie spelen windparken op zee een grote rol. Hiervoor zijn speciale havens nodig. De Energiehaven IJmond wordt een haven specifiek gericht op de bouw van windparken op zee. Deze nieuwe haven ligt straks aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak voor de sluizen van IJmuiden. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam. Ook het ministerie van I&W, het ministerie van EZK, Rijkswaterstaat en Tata Steel zijn betrokken.

 • Taskforce Energie-Infrastructuur Noord-Holland

  Het elektriciteitsnetwerk heeft op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander, TenneT en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. In de tussentijd wordt gezocht naar slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Daarnaast werkt de Taskforce aan het energie-netwerk van de toekomst.

 • Circo Tracks

  De CIRCO Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt kennis met de principes van circulair ontwerpen, verkent kansen voor je eigen onderneming en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen. De track is bij uitstek dé kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie!

 • GO!-NH - hét innovatieprogramma voor ondernemers

 • Zonneweide Jaagweg Koggenland

  De provincie Noord-Holland verpacht (verhuurt) haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland aan een partij met het beste plan voor de bouw en exploitatie van een zonneweide. De gemeente Koggenland onderzoekt of zij zelf deze rol op zich kan nemen. De provincie biedt ruimte aan zonne-akkers om klimaatverandering tegen te gaan.

 • Noorder IJ-plas

  Het gebied bij de Noorder IJ-plas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als 1 van de zoekgebieden waar windturbines kunnen worden gerealiseerd. Dit zoekgebied is opgenomen in de regionale energiestrategie (RES).

 • Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

 • Grass2Grit

 • MRA-Elektrisch

 • Netuitbreiding Noord-Holland Noord 380 kV