Projecten

 • Wind op land

  De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is gerealiseerd door bestaande windturbines. Bovendien wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd van circa 250 MW. De provincie heeft de vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Holland Kroon, Amsterdam en Velsen.

 • Circulaire Business Design Track

  De Circulaire Business Design Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt kennis met circulaire design principes, verkent kansen voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen. De track is bij uitstek dé kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie!

 • GO!-NH - hét innovatieprogramma voor ondernemers

 • Uitbreiding elektriciteitsnetwerk

  De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aantal elektrische voertuigen en verbruiken nieuwkomers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Vanwege de toenemende vraag wordt er steeds meer elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). Om deze energie door de provincie te vervoeren, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

 • Zonneweide Jaagweg Koggenland

  De provincie Noord-Holland stelt haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland beschikbaar voor een zonneweide. Om klimaatverandering tegen te gaan zet de provincie in op duurzame energiebronnen en biedt het ruimte aan zonne-akkers.

 • Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

 • SolaRoad

 • Grass2Grit

 • MRA-Elektrisch

Uitgelicht