Planning

Periode Omschrijving
Mei 2020 Besluit route elektriciteitskabel en locatie 150kV-schakelstation door Gedeputeerde Staten
3e kwartaal 2021 Ontwerp-inpassingsplan ter inzage
4e kwartaal 2021 Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
1e kwartaal 2022 Start uitvoering
4e kwartaal 2023 Netuitbreiding gereed

Uitgelicht