Polder Mijzen

Oostelijk van Alkmaar, verborgen tussen de grote polders Beemster en Schermer, ligt de mooie polder Mijzen. De weiden van deze eeuwenoude polder zijn geliefd bij grutto’s, tureluurs, kieviten en andere weidevogels.

Ongetwijfeld vanwege het waterrijke, open landschap van kleine graslandjes met talrijke slootjes, het pas laat in het voorjaar maaien van het gras, en de hier nog heersende rust. Vooral in het hart van de polder, waar je alleen met een bootje kan komen, broeden elk jaar veel weidevogels.

In polder Mijzen ligt ook het Lage Landje, een ruig moeraslandje. Hier hoor en zie je de rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger en bruine kiekendief. Het Lage Landje is ook waardevol als onderdeel van toekomstige natuurverbindingen. 

Schermafbeelding kaart deelgebied Polder Mijzen
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het deelgebied Polder Mijzen
(pdf, 2 MB)

Projecten

In de polder is sinds 1990 238 hectare grond ingetekend om als Natuurnetwerk te worden ingericht. Daarvan is inmiddels 150 hectare gerealiseerd. De projectleider gaat na de zomer aan de slag om te kijken hoe de resterende hectares te realiseren zijn. Daarbij kijkt ze ook in hoeverre aanpalende onderwerpen als bodemdaling en beheer voor weidevogelnatuur worden meegenomen. 

Aanpak

September/oktober

De projectleider gaat in deze periode met relevante stakeholders uit het gebied kennis maken en input ophalen voor de gebiedsaanpak. 

Wilt u haar bij voorbaat iets meegeven? Neem voor meer informatie contact op met projectleider Nanette Elfring via nanette.elfring@noord-holland.nl.

Mijzen