West-Friesland

In West-Friesland groeien tulpen, lelies en vollegrondsgroenten als bloemkool en broccoli op hun best. Het gebied bestaat grotendeels uit vruchtbare zeeklei, dat door de eerder aanwezige Zuiderzee laag voor laag is afgezet. Vele natuurgebieden geven dit vlakke, weidse landschap nog meer afwisseling en kleur. Bijna allemaal zijn ze via water met elkaar verbonden.

Natuurgebied De Weelen is vernoemd naar kolken die hier na een dijkdoorbraak in het landschap achterbleven. Onverharde paden voeren er langs open water naar bos en vochtig, kruidenrijk grasland met vele vlinders. In de weiden van Oostermare en de Kolk is een bijzonder ‘kadetjes’profiel te zien: kleine bolle perceeltjes die zijn ontstaan door het steeds opnieuw uitdreggen van greppels. De Kolk van Dussen trekt veel eenden, ganzen en steltlopers aan. Als waterbergingsgebied helpt het wateroverlast en watertekorten te voorkomen. Het natuurgebied maakt deel uit van een verbindingszone voor dieren en planten die van het Zwanenwater naar het IJsselmeer loopt. 

Schermafbeelding kaart deelgebied West-Friesland
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied West-Friesland
(pdf, 1 MB)

Wat er gebeurt

De ambitie is om de natuurgebieden duurzaam te maken en houden. Het helpt daarbij om te werken aan natuurverbindingen en stapstenen in het gebied. Het Natuurnetwerk heeft in West-Friesland een omvang van 1418 hectare. Er ligt nog een opgave van 162 hectare in het gebied. Daarnaast werkt de provincie aan het inrichten van een eigen perceel van 7 hectare.

In het gebied zijn ook verzoeken van eigenaren om onderdeel te worden van het Natuurnetwerk, of er juist buiten willen vallen. Dit soort verzoeken worden elk half jaar bekeken. Meer informatie is te vinden op de pagina van het Natuurnetwerk.

Meer informatie

De gebiedsregisseur voor West-Friesland is  Robbin Jan Elbers, te bereiken via robbin.jan.elbers@noord-holland.nl.