Nieuws

 • Gebiedsvisie Polder Westzaan geeft richting aan groene en leefbare polder in 2040

  (18 mei 2022) Polder Westzaan blijft ook in de toekomst een aantrekkelijk natuur-, recreatie-, woon-, en werkgebied. Dat staat in de gebiedsvisie Polder Westzaan 2040. Deze is vastgesteld door de provincie Noord-Holland en het college van gemeente Zaanstad.
 • “In Noord-Holland is het stikstofgesprek veel opener”

  (04 mei 2022) In overleg met de boeren werkt de provincie Noord-Holland aan de stikstofopgave. Nico Verduin van boerenbelangenorganisatie LTO Noord en gedeputeerde Esther Rommel belichten de samenwerking. “Het is spannend, ingewikkeld en het voelt soms als dansen op eieren.”
 • Gesprek met minister over gebiedsplan stikstof

  (13 april 2022) De provincies hebben donderdag 14 april een gesprek met minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om het programma stikstofreductie en natuurverbetering te bespreken. Namens Noord-Holland neemt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) deel aan dit gesprek.
 • Provincie neemt andere rol in beschermen en versterken Gooise natuur

  (07 april 2022) Noord-Holland maakt geen deel meer uit van de stichting die het Goois Natuurreservaat bestuurt. Op donderdag 7 april zette gedeputeerde Esther Rommel haar handtekening onder de uittredingsovereenkomst. De provincie blijft wel betrokken bij het beschermen en versterken van het natuurreservaat.
 • Gebiedsvisie over toekomst Polder Westzaan gepubliceerd

  (30 maart 2022) Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 organiseren provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad vanaf 19.30 uur een inloopavond om te horen wat inwoners en andere betrokkenen van de concept gebiedsvisie Polder Westzaan vinden. De gebiedsvisie gaat over de toekomst van water, landbouw, natuur en recreatie in Polder Westzaan.
 • Overeenstemming over gebiedsvisie Polder Westzaan

  (15 maart 2022) De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad hebben met boeren (LTO Noord, Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken), natuurorganisaties (OBW en Platform Veenweide), Staatsbosbeheer en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overeenstemming bereikt over de concept gebiedsvisie voor Polder Westzaan.
 • Noord-Holland zet extra in op herstellen natuur

  (11 maart 2022) De schade die stikstof aan de natuur aanricht is groot. Daarnaast neemt de biodiversiteit sterk af, doordat planten en dieren verdwijnen. Er zijn daarom extra maatregelen nodig om beschermde natuurgebieden de komende jaren te versterken en te herstellen.
 • Noord-Holland geeft Natuurnetwerk kwaliteitsimpuls

  (03 maart 2022) De grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden op een aantal plekken aangepast. Het gaat om 54 locaties. Zo komen percelen met kansen voor de natuur in het netwerk te liggen en percelen met minder natuurwaarde juist buiten het NNN. Daardoor krijgt het Natuurnetwerk weer een flinke kwaliteitsimpuls.
 • Provincie: zwaartepunt in gebiedsprocessen op gesprekken met betrokkenen

  (10 februari 2022) De provincie Noord-Holland gaat meer inzicht geven in de verschillende fases van de gebiedsprocessen. Dat gebeurt na gesprekken met betrokkenen.
 • Noord-Holland luidt noodklok om uitblijven bronmaatregelen stikstof

  (09 februari 2022) Gedeputeerde Staten hebben een brief naar minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gestuurd met de urgente oproep om vaart te maken met het instellen van bronmaatregelen om de stikstofuitstoot aan te pakken.
 • Provincie Noord-Holland versterkt natuur Waterland-Oost

  (28 januari 2022) Voor het beschermen van de kwetsbare natuur in Waterland-Oost is een ontwikkelvisie opgesteld voor het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes.
 • Natuurnetwerk neemt in kwaliteit toe

  (26 januari 2022) Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verbindt natuurgebieden met elkaar. Zeldzame planten en dieren krijgen zo meer kans zich te verspreiden. Voor een optimaal netwerk is het nodig om op sommige plekken de grens aan te passen. Voor de belangrijkste aanpassingen neemt de provincie Noord-Holland nu een concept-besluit.
 • Voortgang Gebiedsvisie Polder Westzaan

  (20 januari 2022) Vorig jaar is gestart met het proces om te komen tot een Gebiedsvisie Polder Westzaan. Lees hier meer over de voortgang.
 • Provincie Noord-Holland helpt dieren veilig oversteken

  (08 december 2021) Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft de Wageningen Universiteit onderzocht waar nog meer veilige oversteekplekken moeten komen. De provincie houdt daar voortaan in de plannen voor werk aan haar wegen rekening mee.
 • Miljoenensubsidies voor Noord-Hollandse natuur

  (10 november 2021) Noord-Holland stelt komend jaar bijna 10 miljoen euro beschikbaar voor natuurgebieden en landschappen.
 • Planvorming natuurontwikkeling in Zuid-Kennemerland

  (30 september 2021) Ook in Zuid-Kennemerland staat de natuur onder druk. Zeldzame planten kunnen niet meer groeien en dieren worden in hun voortbestaan bedreigd.
 • Inloopavonden Gebiedsvisie Polder Westzaan

  (29 september 2021) De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad hebben op 30 augustus en 8 september een inloopavond georganiseerd voor de toekomst van Polder Westzaan.
 • Hoge respons op enquête natuurbeleving in Zuid-Kennemerland

  (28 september 2021) De provincie Noord-Holland vroeg inwoners, ondernemers en bezoekers van Zuid-Kennemerland naar hun ervaring van de natuur in de regio. Dat had als doel het ophalen van de huidige en wenselijke natuurbeleving. De respons was hoog.
 • 25 gebieden aan de slag met natuur

  (23 september 2021) Noord-Holland gaat aan de slag om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie af te maken.
 • Energie en betrokkenheid tijdens eerste gebiedsatelier polder Westzaan

  (22 juli 2021) Betrokkenheid, energie en de noodzaak om er samen de schouders onder te zetten. Dat was de sfeer tijdens het eerste gebiedsatelier in de historische Zuidervermaning in Westzaan.
 • Vrijkomende stikstof naar woningbouw en energietransitie

  (07 juli 2021) De provincie Noord-Holland opent 2 stikstofbanken voor woningbouw en voor energietransitie, circulaire economie en verduurzaming industrie.
 • Stikstofneerslag door bouw nieuwe woningen beter in beeld

  (06 juli 2021) Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de geschatte stikstofneerslag als gevolg van woningbouw in de provincie tot 2050. De uitkomsten hiervan staan in een onderzoeksrapport, dat als richtlijn kan dienen voor woningbouwactiviteiten.
 • Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden

  (01 juli 2021) Sinds 1 juli 2021 zijn de Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering ingegaan.
 • Eerste gebiedsatelier over toekomst Polder Westzaan

  (29 juni 2021) Donderdag 1 juli geeft gedeputeerde Esther Rommel de aftrap van het eerste gebiedsatelier Polder Westzaan.

Uitgelicht