Nieuws

 • Eerste PAS-melding Noord-Holland opgelost

  13 juni 2024 Eerste PAS-melding Noord-Holland opgelost

  Voor de eerste Noord-Hollandse PAS-melder komt een eind aan een onzekere situatie. Deze ondernemer heeft geen natuurvergunning meer nodig. Daardoor is dit bedrijf formeel niet meer in overtreding.

 • Beperken van recreatiedruk en meer verstuivingen in duinen nodig voor natuur op Texel

  04 juni 2024 Beperken van recreatiedruk en meer verstuivingen in duinen nodig voor natuur op Texel

  De Texelse natuur is van grote internationale betekenis door de grote aangesloten duingebieden, de verschillende landschappen en bijzondere vogelsoorten die er voorkomen. Er zijn echter ook bedreigingen door de hoge recreatiedruk, te weinig stuivend duinzand en woekerende exoten. Om de natuurwaarden op Texel te beschermen zijn meer maatregelen nodig.

 • Grensaanpassingen natuurnetwerk akkoord

  23 mei 2024 Grensaanpassingen natuurnetwerk akkoord

  Gedeputeerde Staten (GS) zijn akkoord met de voorgestelde grensaanpassingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ze namen dit besluit op 21 mei 2024.

 • Hulp voor Texelse PAS-melders

  23 mei 2024 Hulp voor Texelse PAS-melders

  Noord-Holland start op Texel een proef om een oplossing te vinden voor alle PAS-melders op het eiland. Dat doet de provincie samen met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 • Ecologische Autoriteit: meer maatregelen nodig voor natuurherstel Kennemerland-Zuid

  21 mei 2024 Ecologische Autoriteit: meer maatregelen nodig voor natuurherstel Kennemerland-Zuid

  De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Zij geeft aan dat er al verschillende (beheer)maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen, maar dat er meer nodig is om verslechtering te voorkomen.

 • Aanvraag van € 110 miljoen voor herstel Noord-Hollandse natuur

  25 april 2024 Aanvraag van € 110 miljoen voor herstel Noord-Hollandse natuur

  De provincie vraagt € 110 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag.

 • Reactie Noord-Holland op pamflet boerenorganisaties

  18 april 2024 Reactie Noord-Holland op pamflet boerenorganisaties

  De provincie heeft gereageerd op het pamflet dat boerenorganisaties LTO Noord, Boeren in Actie, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond in februari overhandigden.

 • Noord-Holland biedt PAS-melders hulp

  03 april 2024 Noord-Holland biedt PAS-melders hulp

  De provincie Noord-Holland steekt PAS-melders en interimmers de helpende hand toe. Met de instelling van een stikstofbank wil Noord-Holland proberen deze bedrijven aan stikstofruimte te helpen. De bedoeling is om de onzekere situatie op te lossen waarin zij al sinds 2019 zitten.

 • Blog Rosan Kocken: "We moeten datgene doen wat de natuur het meeste nodig heeft"

  28 maart 2024 Blog Rosan Kocken: We moeten datgene doen dat de natuur het meeste nodig heeft

  Noord-Holland is bijna klaar met de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De teller staat nu op ruim 92%. Het NNN vergroot natuurgebieden en verbindt deze aan elkaar. Zo krijgen planten en dieren meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt de verscheidenheid aan dieren en planten in stand te houden.

 • Weinig vertraging door stikstof bij woningbouwprojecten in Noord-Holland

  26 maart 2024 Weinig vertraging door stikstof bij woningbouwprojecten in Noord-Holland

  Zoals het nu lijkt zijn er weinig woningbouwprojecten in Noord-Holland die vertraging oplopen of stilstaan door stikstof. Van slechts 2 van de vele woningbouwprojecten is bij de provincie bekend dat ze tegen stikstofproblemen aanlopen.