Intern of extern salderen

Een bedrijf wil uitbreiden of iemand wil een project uitvoeren waarvoor stikstofruimte nodig is. Hoe kan zo iemand aan de benodigde stikstofruimte komen?

Intern salderen en extern salderen zijn 2 instrumenten die het voor de korte termijn mogelijk maken om stikstofruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Dit kan de  aanleg van een nieuwe woonwijk, fabriek of weg zijn. Bij extern salderen komt altijd 30% van de stikstofruimte ten gunste van de natuur.

Intern salderen

Bij intern salderen lost de initiatiefnemer extra stikstofuitstoot binnen het project of activiteit op. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer een bedrijf wil uitbreiden mag dat niet leiden tot meer depositie op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Er zijn dus aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat de stikstofuitstoot op of onder hetzelfde niveau blijft, ondanks de uitbreiding van de onderneming. Het installeren van bijvoorbeeld emissiearme technieken kan dan uitkomst bieden. Is het niet mogelijk om extra stikstofuitstoot via intern salderen te regelen, dan kan de ondernemer dit mogelijk oplossen door extern te salderen.

Extern salderen

Bij extern salderen neemt een initiatiefnemer de ruimte die ontstaat door beëindiging van een stikstofemissie-veroorzakende activiteit op een andere locatie permanent over. De activiteit die (deels) stopt noemen we de saldogever. De initiatiefnemer die de ruimte benut is de saldonemer. Omdat het doel een daling van stikstofdepositie is, mag de saldonemer maximaal 70% van de ruimte benutten; de resterende 30% draagt bij aan een depositiedaling voor de natuur.

Voorbeeld: een stoppend agrarisch bedrijf verkoopt de stikstofruimte die zij gebruikt bijvoorbeeld aan de initiatiefnemer van een (wegen-)bouwproject. De extra uitstoot die het bouwproject zou opleveren wordt verrekend met de emissiedaling door het stoppen van de agrariër, waardoor het bouwproject kan worden uitgevoerd. De initiatiefnemer is overigens verplicht om de officiële berekening in de AERIUS Calculator (een landelijk rekeninstrument om de stikstofdepositie van een bepaalde activiteit te bepalen) te laten uitvoeren. Daarbij behoort hij 30% van de berekende stikstofstofruimte af te dragen aan de natuur.