Woningbouw en stikstof

De provincie wil de woningbouw versnellen, zodat meer inwoners van Noord-Holland een fijne woonplek hebben. Uiteraard kijkt de provincie daarbij ook naar maatregelen voor het stikstofprobleem.

Woningbouw

De woningnood in Noord-Holland is ongekend hoog. Bouwbedrijven kunnen onvoldoende nieuwe woningen bouwen, onder andere door het stikstofprobleem. Bij de bouw van nieuwe woningen komt er stikstof in de lucht door bijvoorbeeld vrachtwagens die bouwmateriaal aanleveren. Zijn de nieuwe woningen eenmaal klaar, dan komt er stikstof vrij via de auto’s van de bewoners. 

Het gaat vaak om relatief kleine hoeveelheden. Maar wanneer die kleine hoeveelheden stikstof neerdalen in natuurgebieden die al overbelast zijn met stikstof, is het heel lastig om een natuurvergunning te krijgen.

Dit probleem geldt niet alleen voor Noord-Holland, maar voor heel Nederland. Daarom kijkt de provincie Noord-Holland met het Rijk, andere provincies en betrokken partijen naar oplossingen. Welke maatregelen zijn nodig om woningbouw en andere ontwikkelingen weer mogelijk te maken, zonder dat de natuur hier last van heeft? 

Al is de urgentie hoog en de situatie complex, een oplossing is niet zomaar gevonden. Een maatregel zoals de snelheidsverlaging op snelwegen, kon relatief snel worden doorgevoerd. Andere maatregelen vragen veel meer tijd, omdat hieraan bijvoorbeeld juridische haken en ogen zitten. 

De provincie is op verschillende manieren bezig met het vinden van oplossingen. Bouwbedrijven, gemeenten en andere geïnteresseerden lezen hierover meer in het overzicht maatregelen (pdf, 39 kB).