Woningbouw en stikstof

De provincie wil de woningbouw versnellen, zodat meer inwoners van Noord-Holland een fijne woonplek hebben. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de neerslag van stikstof gevolgen heeft voor de natuur.

Woningbouw

De woningnood in Noord-Holland is ongekend hoog. Bouwbedrijven kunnen onvoldoende nieuwe woningen bouwen, onder andere door het stikstofprobleem. Door het vervallen van de bouwvrijstelling moet er bij de bouw van woningen weer rekening worden gehouden met stikstofuitstoot. Daarnaast wordt er gekeken naar de stikstof die wordt uitgestoten door bijvoorbeeld auto’s van bewoners als de nieuwe woningen eenmaal klaar zijn. Het gaat dan vaak om relatief kleine hoeveelheden. Maar wanneer die kleine hoeveelheden stikstof neerdalen in natuurgebieden die al overbelast zijn met stikstof, is het heel lastig om als bouwer een natuurvergunning te krijgen om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

Dit probleem geldt niet alleen voor Noord-Holland, maar voor heel Nederland. Daarom kijkt de provincie Noord-Holland samen met het Rijk, andere provincies en betrokken partijen naar oplossingen. Zij onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om woningbouw en andere ontwikkelingen weer mogelijk te maken, zonder dat de natuur hier last van heeft.

Hieronder staan een aantal maatregelen waarmee de provincie de woningbouw wil helpen:

  • Stikstofbank: De provincie heeft in juli 2021 speciaal voor de woningbouw een stikstofbank opgericht. Hierin kan stikstofruimte worden bewaard voor woningbouwprojecten. Dat kan ruimte zijn die de provincie zelf vrijmaakt, maar dit kan ook ruimte zijn van anderen die hun activiteiten stoppen. 
  • Informatievoorziening en kennisdeling: De provincie draagt op verschillende manieren bij aan informatievoorziening en kennisdeling. Samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wordt er regelmatig een platformbijeenkomst georganiseerd voor gemeenten en bouwpartijen. Daarnaast heeft de provincie een Handreiking stikstofvrij bouwen opgesteld. 
  • Subsidieregelingen: Gemeenten kunnen voor versnelling van woningbouw aanspraak maken op instrumenten en subsidieregelingen uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen. Toelichting op de mogelijkheden staat hier. Ook bij knelpunten door het stikstofprobleem kan beroep gedaan worden op dit programma.

Meer informatie stikstof

Kijk voor meer informatie op de pagina Natuurversterking en Stikstof ‘Aanpak per gebied’. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief Natuurversterking & Stikstof van de provincie.