Projecten

 • De Groene Uitweg

  De Groene Uitweg is het landschap ten oosten van Amsterdam. Samen met andere overheden en partijen investeert de provincie hier in recreatie, landbouw en cultuurhistorie. De landschapsbeleving wordt ook behouden, en dit versterkt de unieke eigenschappen van dit gebied.

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie gaat een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

 • Faunapassage A1 Muiderberg

  Onder de A1 Muiderberg, bij het viaduct A6 is door Rijkswaterstaat een faunapassage gemaakt. Dieren kunnen zich via deze onderdoorgang op een veilige manier van het Naardermeer naar onder andere het Gooimeer verplaatsen. De faunapassage werkt goed, maar de route die dieren moeten afleggen van en naar deze onderdoorgang is nog niet veilig en toegankelijk genoeg. De provincie neemt met het project verschillende maatregelen om de oversteek voor dieren makkelijker en veiliger te maken.

 • Faunaverbinding Maxisweg

  De provincie Noord-Holland wil een faunaverbinding bouwen aan de Maxisweg in Muiden. Deze verbinding is het laatste onderdeel dat nodig is om de natuurgebieden tussen het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam te verbinden. Het project is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

 • Natuurontwikkeling Diemerscheg

  De provincie Noord-Holland heeft natuur (verder) ontwikkeld in het gebied ten oosten van Amsterdam: in Diemen, Weesp en Muiden, ook wel de 'Diemerscheg' genoemd. In dit gebied zijn op 4 locaties de natuurverbindingen verbeterd of is er nieuwe natuur gekomen. Hiermee is het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels vergroot. Dit project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat.

 • Natuurverbinding N525

  De provincie Noord-Holland gaat een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi. In een vorige fase van het project is gekozen voor een natuurbrug. Door deze natuurbrug worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden. Hierdoor vergroten hun overlevingskansen.

 • Oostelijke Vechtplassen

 • Schil Naardermeer

  Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied van Nederland. Deze groene oase tussen Amsterdam, Hilversum en Weesp bestaat uit enkele grote en kleine meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Er groeien bijzondere planten en er leven zeldzame vogelsoorten als purperreiger, snor en baardmannetje. Zelfs de otter voelt zich er thuis. Onder druk van de toenemende droogte dreigen deze bijzondere planten en dieren te verdwijnen. Daarom wordt er rond het Naardermeer een natte zone aangelegd. In deze zogenaamde ‘schil’ wordt het waterpeil hoger waardoor er een nat rietlandschap ontstaat. Zo wordt de kwaliteit van de natuur versterkt en ontstaat een robuuster Naardermeer: voor nu en in de toekomst!

 • Voltooiing Groene Schakel

  Met een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort ter hoogte van Anna's Hoeve, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi met elkaar verbonden. De aanleg van deze bijzondere natuurverbinding heet de Groene Schakel.

  De Groene Schakel is een initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat.

  Het project Voltooiing Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur rondom de faunatunnel en de natuurbrug. Ook zijn de recreatievoorzieningen in Anna's Hoeve en Monnikenberg verbeterd. Het project is op woensdag 20 september feestelijk geopend.