Projecten

 • De Groene Uitweg

  De Groene Uitweg is het landschap ten oosten van Amsterdam. Samen met andere overheden en partijen investeert de provincie hier in recreatie, landbouw en cultuurhistorie. De landschapsbeleving wordt ook behouden, en dit versterkt de unieke eigenschappen van dit gebied.

 • Faunapassage A1 Muiderberg

  Onder de A1 Muiderberg, bij het viaduct A6 is door Rijkswaterstaat een faunapassage gemaakt. Dieren kunnen zich via deze onderdoorgang op een veilige manier van het Naardermeer naar onder andere het Gooimeer verplaatsen. De faunapassage werkt goed, maar de route die dieren moeten afleggen van en naar deze onderdoorgang is nog niet veilig en toegankelijk genoeg. De provincie neemt met het project verschillende maatregelen om de oversteek voor dieren makkelijker en veiliger te maken.

 • Faunaverbinding Maxisweg

  De provincie Noord-Holland wil een faunaverbinding bouwen aan de Maxisweg in Muiden. Deze verbinding is het laatste onderdeel dat nodig is om de natuurgebieden tussen het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam te verbinden. Het project is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

 • Natuurontwikkeling Diemerscheg

  De provincie Noord-Holland heeft natuur (verder) ontwikkeld in het gebied ten oosten van Amsterdam: in Diemen, Weesp en Muiden, ook wel de 'Diemerscheg' genoemd. In dit gebied zijn op 4 locaties de natuurverbindingen verbeterd of is er nieuwe natuur gekomen. Hiermee is het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels vergroot. Dit project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat.

 • Natuurverbinding N525

  De provincie Noord-Holland gaat een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi. In een vorige fase van het project is gekozen voor een natuurbrug. Door deze natuurbrug worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden. Hierdoor vergroot hun overlevingskans.

 • Oostelijke Vechtplassen

 • Schil Naardermeer

  Het Naardermeer is het eerste beschermde natuurgebied van Nederland. Deze groene oase tussen Amsterdam, Hilversum en Weesp bestaat uit enkele grote en kleine meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er groeien bijzondere planten en er leven zeldzame vogelsoorten zoals de purperreiger, de snor en het baardmannetje. Zelfs de otter voelt zich er thuis. Maar de natuur staat onder druk. Schoon water lekt weg en weersextremen en stikstofdepositie zorgen voor verlies van biodiversiteit. Het waterriet, dat voor veel riet- en moerasvogels belangrijk is, gaat bijvoorbeeld erg achteruit. Daarom wordt er rond het Naardermeer een natte zone aangelegd. In deze zogenaamde ‘schil’ kan het waterpeil (op een natuurlijke manier) hoger worden, waardoor er een nat rietlandschap ontstaat. Zo wordt de kwaliteit van de natuur versterkt en ontstaat een robuuster Naardermeer: voor nu en in de toekomst!

 • Toekomstbestendige kust Texel-Zuidwest

  Het duingebied langs de zuidwestkust van Texel beschermt het eiland niet alleen tegen de zee, maar is ook een bijzonder natuurgebied en belangrijk voor recreatie en de lokale economie. Door klimaatverandering en verminderde invloed van zee en wind in het duingebied staan deze waarden onder druk. Provincie en partners onderzoeken hoe de kust meer dynamisch kan worden beheerd, zodat de natuur wordt versterkt en het eiland beschermd blijft tegen hoogwater.