Afgeronde projecten

Het programma Groene Uitweg loopt al sinds 2009. Sinds die tijd zijn allerlei projecten afgerond op het gebied van recreatie, landbouw, cultuurhistorie en landschapsbeleving. Met deze projecten wil de provincie Noord-Holland samen met overheden en partners de unieke eigenschappen van dit gebied behouden.

Natuurboulevard

De kuststrook van het IJmeer, tussen Amsterdam en de Hollandse Brug, is een bijzonder natuur- en recreatiegebied. Natuurliefhebbers, fietsers, wandelaars en watersporters uit de regio kunnen hier terecht in een afwisselend landschap. Het gebied werd eerder versnipperd door vele hekken, wegen en sloten, maar is nu aaneengesloten voor recreanten, dieren en planten. In het nieuwe programma ‘Groene Uitweg 2021 en verder’ wordt gebied verder doorgetrokken en aangevuld.

Rondje Naardermeer 

De spoorlijn Hilversum – Weesp, die door het Naardermeer loopt, was een grote barrière voor mens en dier. Met het project ‘Rondje Naardermeer’ is dit verbeterd. Diverse faunapassages onder het spoor verbinden de natuur zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen verschillende leefgebieden. Om het recreatieve rondje om het meer compleet te maken is voor fietsers, wandelaars en dieren de Voormeerpassage gemaakt. 

Overige natuur- en recreatieprojecten die zijn afgerond zijn het bezoekerscentrum ’s-Graveland van Natuurmonumenten en de inrichting van Gasterij Stadzigt, inclusief nieuwe wandelpaden en een kanaal voor vaarexcursies met fluisterboten.

Boerenbeleving en verbrede landbouw

Al eeuwen bestaat het landschap van de Vechtstreek en Amstelland vooral uit boerennatuur: open polders, grazende koeien in de wei en boerenerven met fruitboomgaarden. Een prachtig decor voor een fietstocht langs boerenbedrijven.
De provincie heeft voor delen van de Vechtstreek en Amstelland de ‘Uitvoeringsregeling Agrarische Sector’ opgesteld. Er is vanuit de Groene Uitweg een gebiedscoördinator aangesteld. Boeren die hun bedrijf verbreden en openstellen voor bezoekers kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Ook kunnen zij een bijdrage krijgen om hun weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines. Sinds 2015 kunnen boeren via deze regeling ook subsidie krijgen om hun bedrijf te verduurzamen. Deze regeling draagt ook bij aan de duurzaamheidsambities van de provincie.

Spectaculaire fietsbruggen 

Naast de Muiderbrug (Rijksweg A1) is een nieuwe fietsbrug gebouwd. Fietsers kunnen hierdoor veilig en comfortabel het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De bewoners van Amsterdam kunnen zo het landelijk gebied van de Groene Uitweg met de fiets bereiken en net als wandelaars genieten van het uitzicht vanaf de brug. Daarnaast zijn de Liniebrug bij Nigtevecht en de Fietsbrug Gaasp afgerond. 

Recreatief netwerk

Naast de grote fietsbruggen en de Voormeerpassages zijn diverse verbeteringen aangebracht in het recreatieve netwerk, zowel voor fietser, ruiter, wandelaar als kanovaarder: 

 • Wandelpad Diemerpolder
 • Wandelpad Gaasperzoom
 • Fietspad naar A9
 • Fietspad naar hoofdentree Diemerbos
 • Fietspad Diemerbos Oost
 • Wandelbrug ‘s-Gravelandse vaart
 • Ruiterpad Diemerpolder
 • Amsteloever
 • Speelplaats Ouderkerkerplas 
 • Naarden-Vesting en Stadzigt

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Groene Uitweg is rijk aan historische forten van de oude verdedigingslinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Bij de start van het programma Groene Uitweg was net het traject opgestart om de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook te benoemen tot werelderfgoed, wat in 2021 is gelukt. 

Binnen het programma Groene Uitweg zijn diverse projecten uitgevoerd ter behoud en restauratie van en stimulering van het bezoek aan het waardevolle cultureel erfgoed:

 • Restauratie Fort Pampus bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam/Pampus Xperience
 • Restauratie Fort Werk IV in Bussum
 • Reconstructie Batterij aan de Koedijk (Werk I) in Bussum
 • Bouw van paviljoen Waterschild bij het Muiderslot
 • Bouw van een restaurant en parkeerplaats met Toeristisch Overstappunt en het herstel van een draaikom bij Fort Uitermeer in Weesp
 • Reconstructie schans Nieuwe Agtkant in Weesp
 • Herstel van westelijke wallen van de Vesting Muiden
 • Restauratie van verschillende gebouwen van de Vesting Muiden
 • Herstel binnenwater en restauratie stenen beer bij Fort H in Muiden
 • Nieuwe fietsveer en aanlegplaats met ponthuisje bij Nigtevecht
 • Restauratie en herbestemming Fort Kijkuit in Kortenhoef