Over het project

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners en inwoners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. De Maxisweg in Muiden vormt op dit moment de laatste barrière tussen het natuurgebied rond het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam.

De faunverbinding aan de Maxisweg is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit netwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden onderling met natuurstroken, bermen en watergangen, faunapassages en natuurbruggen. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voort te planten.

Verbinding gericht op meerdere diersoorten

Het ontwerp van de verbinding zorgt voor een veilige doorgang voor verschillende diersoorten, zoals de ree, de otter en de ringslang. Maar ook kleinere dieren als amfibieën en muizen kunnen er gebruik van maken.

Waterbuffels blijven in hun huidige gebied.

In het natuurgebied langs de Maxisweg loopt sinds april 2021 een kudde waterbuffels. De buffels blijven in hun huidige leefomgeving en kunnen de faunaverbinding niet gebruiken.

Uitgelicht