Over het project

Het Naardermeer is het oudste natuurmonument van Nederland. Door door de aanleg van een tunnel en faunapassages wordt het rondje Naardermeer weer compleet.

Voormeerpassage: fiets- en voetgangerstunnel   

Het gebied is lang geïsoleerd geweest door (spoor)wegen. Langs de spoorlijn Hilversum-Weesp liggen nu 2 doodlopende wegen: Voormeer en Naardermeer. Het plan is om hier een tunnel te maken: de Voormeerpassage. Deze passage verbindt straks de nu doodlopende wegen. Fietsers en wandelaars kunnen zo veilig het spoor oversteken en hoeven niet door de woonwijk. Het rondje Naardermeer kan vervolgens opgenomen worden in het fietsknooppuntennetwerk. Deze passage komt ter hoogte van de Karnemelksloot.

Artist impression Voormeerpassage

Faunapassages: natuurverbinding Naardermeer herstellen

Het plan is om meerdere faunapassages aan te leggen onder de spoorlijn. Zo worden onder meer de plassen Grote Meer, Wijde Blik en Veertig Morgen met elkaar verbonden en ontstaat een groter leefgebied voor de dieren in het veenweidegebied. Met deze passages herstellen we de versnippering van de natuur die mensen hebben veroorzaakt door de aanleg van wegen en spoorlijnen. In het gebied komen veel dieren voor, zoals verschillende soorten vleermuizen, kikkers en padden, roofvogels, zoals de zeearend, kwabalen en de groene glazenmaker. Uit monitoring blijkt dat dieren gebruik maken van dergelijke verbindingen. Zo is in november 2016 bij de faunapassage onder de N236 voor het eerst sinds tijden weer een otter gesignaleerd.

De officiële ingebruikname van de 9 faunapassages van Rondje Naardermeer in maart-april 2020.

Overzichtstekening

Bekijk de overzichtstekening faunapassages voor een impressie. 

Legenda overzichtstekening faunapassages
9 faunapassages droog of nat locatie
loopstroken onder bestaande brug droog en nat KW1 en KW10
eco duiker nat KW9
kleine faunatunnel droog KW 20
brug over water met doorlopende oevers droog en nat KW12 en KMS (Karnemelksloot)
recreatieve tunnel met asfalt en stobbenstrook droog  VMP (Voormeerpassage)
pilot met kleine tunnel in ballastbed, dwarsligger faunapassage (DFP) droog KW6 en KW18

 


Samenwerkingspartners

De passages liften mee met de planning van het project Naarden-Bussum van ProRail. Uiteindelijk dragen deze projecten bij aan een goed leef- en economisch vestigingsklimaat in de regio. De provincie Noord-Holland investeert € 17 miljoen in natuur en recreatie bij het Naardermeer en werkt samen met:

Programma Groene Uitweg

Dit project is onderdeel van het programma Groene Uitweg. De Groene Uitweg is het landelijke gebied tussen Amsterdam en het Gooi. Met meerdere projecten ontwikkelt en versterkt de provincie Noord-Holland hier recreatiemogelijkheden, natuur, landbouw, landschap, cultuurhistorie en bereikbaarheid in samenhang, samen met een groot aantal partijen uit deze regio.

Meer over natuur in Noord-Holland en de rol van de provincie hierin