Projecten

  • Omgevingsvisie

    In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook is de provincie Noord-Holland bezig met het schrijven van nieuwe regels in de Omgevingsverordening, samen met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

  • Omgevingswet

    De rol van de overheid zal door de Omgevingswet veranderen. Kernpunt van de Omgevingswet is om vaker samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden.

  • Kust op Kracht

    Tot eind 2015 is door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de provincie gewerkt aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kust tussen Camperduin en Callantsoog. Nu de kust veilig is, is het tijd om het landschap mooier te maken. Het project Kust op kracht wil de Noord-Hollandse kust aantrekkelijker maken en meer bezoekers trekken, langer vasthouden en ervoor zorgen dat bezoekers de regio vaker bezoeken. De provincie ondersteunt ongeveer 50 projecten rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog die het landschap mooier maken, recreatie uitbreiden en de regionale economie stimuleren (Programma’s Ruimtelijke Kwaliteit I en I). Er komen onder andere nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

  • HOV in 't Gooi

  • HOV Schiphol-Oost

  • OV-Knooppunten

    Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie: de vraag naar woningen is groot is en veel bedrijven willen zich hier vestigen. Stationsomgevingen kunnen hiervoor aantrekkelijke locaties zijn vanwege hun goede bereikbaarheid en hoeveelheid aan voorzieningen. De provincie wil stationsomgevingen daarom beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen.

Uitgelicht