Projecten

  • Omgevingswet, -visie en -verordening

    In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

  • Kust op Kracht

    Tot eind 2015 is door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de provincie gewerkt aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kust tussen Camperduin en Callantsoog. Nu de kust veilig is, is het tijd om het landschap mooier te maken. Het project Kust op kracht wil de Noord-Hollandse kust aantrekkelijker maken en meer bezoekers trekken, langer vasthouden en ervoor zorgen dat bezoekers de regio vaker bezoeken. De provincie ondersteunt ongeveer 50 projecten rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog die het landschap mooier maken, recreatie uitbreiden en de regionale economie stimuleren (Programma’s Ruimtelijke Kwaliteit I en I). Er komen onder andere nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

  • HOV in 't Gooi

  • OV-Knooppunten

    Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie: de vraag naar woningen is groot en veel bedrijven willen zich hier vestigen. Stationsomgevingen kunnen hiervoor aantrekkelijke locaties zijn vanwege hun goede bereikbaarheid en hoeveelheid aan voorzieningen. De provincie wil stationsomgevingen daarom beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen.

Uitgelicht