Projecten

 • Ruimtelijk voorstel

  In Nederland is veel ruimte nodig voor bijvoorbeeld woningen, windmolens en zonnepanelen, natuurgebied en bedrijventerreinen. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een ‘Ruimtelijk Voorstel’ te maken. Het Rijk kijkt wat waar mogelijk is en maakt afspraken over de toekomstige inrichting van Nederland. De provincie werkt samen met gemeenten en andere partijen aan het Ruimtelijk Voorstel voor Noord-Holland.

 • Omgevingswet, -visie en -verordening

  In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities vertalen we naar een omgevingsverordening met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluit bij de praktijk. Op deze manier werken we in de geest van de Omgevingswet.

 • Kust op Kracht

  Tot eind 2015 is door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de provincie gewerkt aan de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kust tussen Camperduin en Callantsoog. Nu de kust veilig is, is het tijd om het landschap mooier te maken. Het project Kust op kracht wil de Noord-Hollandse kust aantrekkelijker maken en meer bezoekers trekken, langer vasthouden en ervoor zorgen dat bezoekers de regio vaker bezoeken. De provincie ondersteunt ongeveer 50 projecten rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog die het landschap mooier maken, recreatie uitbreiden en de regionale economie stimuleren (Programma’s Ruimtelijke Kwaliteit I en I). Er komen onder andere nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

 • HOV in 't Gooi

 • OV-knooppunten

  Stationsomgevingen leveren een belangrijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Noord-Holland. De provincie wil dat er rondom deze OV-knooppunten woningen, bedrijven en voorzieningen zijn. Mensen moeten hier prettig en veilig kunnen wonen en werken en comfortabel gebruik kunnen maken van diverse (duurzame) vervoermiddelen. Deze centrale en goed bereikbare locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave en werkgelegenheid. Ze zorgen voor kortere reistijden, minder verkeersbewegingen en voor het behoud van groen buiten de steden.