Nieuws

 • Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

  11 oktober 2018 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt.
 • Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

  18 juni 2018 Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 ter inzage Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven.
 • Ruim 100 jongeren delen hun wens voor Noord-Holland

  07 mei 2018 Ruim 100 jongeren delen hun wens voor Noord-Holland Net als vorig jaar stond ook in 2018 de Huiskamer van Jouw Noord-Holland op Bevrijdingspop Haarlem. Ruim 100 jongeren hebben hun wens voor de toekomst van Noord-Holland achterlaten in de Jouw Noord-Holland tijdscapsule.
 • 50%-versie omgevingsvisie onderwerp van gesprek

  20 april 2018 50procentversie omgevingsvisie onderwerp van gesprek De Omgevingsvisie NH2050 nadert zijn afronding. De afgelopen 2 jaar hebben inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties input geleverd voor de omgevingsvisie van Noord-Holland. Dit heeft geleid tot een 50%-versie.
 • Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie

  14 februari 2018 Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie Maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland bouwden 8 februari samen aan de Omgevingsvisie NH2050.
 • Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

  28 december 2017 Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.
 • Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

  22 december 2017 Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.
 • Koers omgevingsvisie Noord-Holland: balans tussen economische groei en leefbaarheid

  29 november 2017 Provincie Noord-Holland helpt 45-plussers aan een baan De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid.
 • PS-debat over Omgevingsvisie Noord-Holland

  15 november 2017 PS-debat over Omgevingsvisie Noord-Holland Provinciale Staten (PS) hebben op 13 november opnieuw gedebatteerd over de koers van de Omgevingsvisie voor de provincie Noord-Holland voor 2050. Centraal stonden de moties die naar aanleiding van het debat van 9 oktober over de Omgevingsvisie werden ingediend en de adviezen van Gedeputeerde Staten (GS) daarover.
 • Weblog: Liever een iPad dan een gietijzeren rode brievenbus

  11 november 2016 Weblog Liever een iPad dan een gietijzeren rode brievenbus Op mijn eerste werkdag als gedeputeerde – nu meer dan 5 jaar geleden – kreeg ik de vraag of ik thuis wel een grote brievenbus had. Want ja, er zou een behoorlijke hoeveelheid poststukken mijn kant op komen. Ik heb nog een tijdje overwogen om zo’n mooie rode zware Britse brievenbus neer te zetten, maar dat bleek een paar maanden later toch niet nodig. Ik kreeg namelijk de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van een iPad. Als ik alle informatie die ik sinds die dag heb ontvangen en verstuurd nu zou moeten printen, dan zou ik aan meerdere kamers in het provinciehuis nog niet genoeg hebben om het op te slaan.

Uitgelicht