Festivals & Evenementen

De provincie ondersteunt diverse culturele en sportieve evenementen en organisaties in de provincie. Want van een rijk cultureel aanbod profiteren inwoners, toeristen én ondernemers.

De provincie heeft een sponsorbeleid voor grote evenementen met een regionale uitstraling en evenementen die de economie stimuleren. Meer informatie staat in de Uitgangspunten Evenementensponsoring 2020-2023. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de manager evenementensponsoring van de provincie, Rieneke Kanne via kanner@noord-holland.nl.

Extra sponsoring 1 juni 2021 t/m 1 januari 2022

Evenementorganisaties houden er rekening mee dat er in de tweede helft van 2021 wel weer publieksevenementen mogelijk zijn, daarom zijn de verruimde voorwaarden evenementensponsoring nu heel 2021 geldig. Om meer jongeren te kunnen bereiken kunnen nu ook festivals een sponsoraanvraag indienen. Zie het document Verruiming voorwaarden evenementensponsoring 2021-2022 voor een toelichting. Een deel van de sponsorbijdrage moet worden ingezet voor verduurzaming van het evenement en inclusiviteit. De regeling geldt voor evenementen tot en met 1 januari 2022. 

Werkwijze

Organisaties melden zich bij de provincie met een sponsoraanvraag of wij benaderen evenementen/organisaties die passen bij onze uitgangspunten. We beoordelen sponsoraanvragen aan de hand van onze uitgangspunten. Hierbij streven we naar variatie in thema’s, spreiding in tijd en ruimte en afwisseling tussen typen evenementen.

Wilt u een festival of evenement organiseren? Vraag dan tijdig de nodige vergunning en/of ontheffing aan. U kunt eerst toetsen of er voor uw activiteit een vergunning nodig is.

Uitgelicht

Beleidsdocumenten