Festivals & Evenementen

De provincie sponsort publieksevenementen en sportevenementen die aansluiten bij ons beleid, met een bovenregionale uitstraling en voldoende mogelijkheden voor een grote zichtbaarheid.

De provincie kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief hoogwaardige evenementen die voldoen aan de basisvoorwaarden. Hierbij streven we naar een combinatie van evenementen waarmee we verschillende doelgroepen bereiken en die zowel het landelijke als metropolitane karakter van Noord-Holland goed vertegenwoordigen. Hierbij letten wij op spreiding over het jaar; spreiding van aandacht over de regio’s; spreiding over de diverse doelgroepen die in Noord-Holland wonen en spreiding over de verschillende beleidsthema’s.

Meer informatie staat in de Uitgangspunten Evenementensponsoring 2024-2027. Organisaties melden zich bij de provincie met een sponsoraanvraag of wij benaderen evenementen/organisaties die passen bij onze uitgangspunten. We beoordelen sponsoraanvragen aan de hand van onze uitgangspunten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseur evenementensponsoring van de provincie, Rieneke Kanne via kanner@noord-holland.nl.

In 2024 komen meer topsportevenementen in aanmerking voor sponsoring. Nieuw is dat vanaf mei ook Nederlandse Kampioenschappen, internationale toernooien en wedstrijden in aanmerking kunnen komen voor sponsoring. De provincie wil deze topsportevenementen mogelijk maken om zo meer mensen met sport in contact te laten komen, hen ervoor te enthousiasmeren en zo een impuls aan de breedtesport te geven.  Bij de selectie van de te sponsoren evenementen kijkt de provincie o.a. type evenement, sport, naar spreiding in tijd en over de regio’s. Meer informatie is te vinden in deze toelichting. Aanvragen kunnen worden gedaan via bijgaand formulier.

De provincie Noord-Holland ontwikkelde de Toolbox Smart Mobility duurzaam reizen naar evenementen en recreatiegebieden. Verkeer bepaalt voor 60 tot 80% de CO2-voetafdruk van evenementen. Er liggen nog veel kansen om het verkeer van en naar evenementen slimmer en schoner te organiseren. Een evenement is hét moment dat bezoekers hun reis voorbereiden en bereid zijn om op een andere manier te reizen dan dat ze dagelijks gewend zijn. De Toolbox staat vol praktijkvoorbeelden en handvatten om gemeenten, wegbeheerders en evenementenorganisaties te inspireren om bezoekers anders, duurzamer te laten reizen.

Wilt u een festival of evenement organiseren? Vraag dan tijdig de nodige vergunning en/of ontheffing aan. U kunt eerst toetsen of er voor uw activiteit een vergunning nodig is.