Festivals & Evenementen

De provincie ondersteunt diverse culturele en sportieve evenementen en organisaties in de provincie. Want van een rijk cultureel aanbod profiteren inwoners, toeristen én ondernemers.

De provincie heeft een sponsorbeleid voor grote evenementen met een regionale uitstraling en evenementen die de economie stimuleren. Meer informatie staat in de Uitgangspunten Evenementensponsoring 2020-2023. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de manager evenementensponsoring van de provincie, Rieneke Kanne via kanner@noord-holland.nl.

Werkwijze

Organisaties melden zich bij de provincie met een sponsoraanvraag of wij benaderen evenementen/organisaties die passen bij onze uitgangspunten. We beoordelen sponsoraanvragen aan de hand van onze uitgangspunten. Hierbij streven we naar variatie in thema’s, spreiding in tijd en ruimte en afwisseling tussen typen evenementen.

Wilt u een festival of evenement organiseren? Vraag dan tijdig de nodige vergunning en/of ontheffing aan. U kunt eerst toetsen of er voor uw activiteit een vergunning nodig is.

Uitgelicht

Beleidsdocumenten