Kustplaatsen

De kustgemeenten en de provincie willen de economische concurrentiepositie van de kustplaatsen onderling en de Noord-Hollandse kust als geheel versterken. Daarom streven zij naar meer diversiteit, differentiatie en kwaliteit van het aanbod in de kustplaatsen.

De identiteit van de badplaatsen is een belangrijk uitgangspunt: wat maakt de badplaatsen authentiek en uniek? Wat is de cultuur, de identiteit van de Noord-Hollandse kustplaatsen? Wat maakt hen karakteristiek en waarin onderscheiden zij zich van elkaar? Welke architectuur en bebouwing, ontstaansgeschiedenis, gewoonten en gebruiken zijn kenmerkend en bepalend voor de hedendaagse kustplaatsen. En: hoe kunnen kustgemeenten hun eigenheid versterken in hun toekomstplannen, en de kwaliteit van de ruimtelijk inrichting verhogen? Dat is van groot belang voor de Noord-Hollandse economie en omdat een gevarieerde kust aantrekkelijker is voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers.  

klimduin Schoorl

Identiteitsprofielen

Daarom zijn ‘identiteitsprofielen’ van de kustplaatsen opgesteld met de methode Identity Matching. Dit biedt:

  • handvatten om het onderscheidend vermogen te vergroten
  • uitgangspunten voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Zie onderzoeksrapport 'Keuze aan de Kust’. De identiteitsprofielen per kustplaats zijn op verzoek beschikbaar via de provincie of de betreffende gemeente. Sommige gemeenten hebben hun identiteitsprofielen al omgezet in campagnes.

Activiteiten en manifestaties

Om de lokale cultuur te onderzoeken zijn de afgelopen jaren diverse culturele activiteiten en onderzoeken uitgevoerd.

Visie op de kust

De profielen zijn onderdeel van de provinciale Strategische Agenda Kust. Deze provinciale lange termijn kustvisie is opgenomen in de Nationale Visie Kust (september 2013). De vraag is hoe op lange termijn kustveiligheid en de kwaliteitsopgave voor ruimtelijke- en economische ontwikkeling elkaar kunnen versterken. Hier is landelijk ontwerpend onderzoek naar gedaan in Atelier Kustkwaliteit.

Toekomst kustplaatsen

Hoe ziet de kust van Noord-Holland er in de toekomst uit? De ingrijpende maatregelen om de kust te versterken, bood kansen op gebied van ruimtelijke inrichting. De kust is veilig, maar moet ook zijn aantrekkingskracht behouden. Want de kust is van grote waarde. Er is ruimte voor intensief recreatief gebruik en voor natuur en rust. Als een van de grootste trekpleisters van Noord-Holland draagt de kust bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat.
Daarom denken provincie en kustgemeenten nu na over de ruimtelijke inrichting van de kuststreek, samen met bewoners, ondernemers en bezoekers. De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren ook internationaal samengewerkt met regio’s aan kustontwikkeling in het Europese project SUSCOD.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met Martijn Vos, telefoon:(023) 514 4604, e-mail: vosj@noord-holland.nl.