Bijeenkomst voor bestuurders

Op donderdag 22 november 2018 vond een bestuurlijke bijeenkomst plaats over de toekomst van de waterrecreatie in Noord-Holland en het provinciale uitvoeringsprogramma. Op uitnodiging van gedeputeerde Cees Loggen woonden circa vijftig gemeente- en waterschap bestuurders en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties deze bijeenkomst bij. Met de provinciale - en waterschapsverkiezingen voor de deur was dit een geschikt moment om zowel terug te blikken op de eerste jaren van uitvoering van de Visie op de Waterrecreatie 2030, als vooruit te kijken naar een nieuwe uitvoeringsperiode.

De bijeenkomst startte met een welkomstwoord door Cees Loggen. De gedeputeerde ging in op thema’s die hij als belangrijke onderwerpen voor de toekomst ziet om aandacht aan te schenken, waaronder watersport voor mindervaliden, de toenemende wens om te kunnen zwemmen in buitenwater en de opkomst en groei van fun- en durfsporten in vergelijking met een aantal jaren terug

Hierna gaf het ambtelijk team waterrecreatie van de provincie Noord-Holland een presentatie van de eerste contouren voor een nieuwe uitvoeringsperiode. Centraal staat regionale samenwerking: de regio heeft de belangrijke rol in het signaleren, agenderen en programmeren van de samenhangende opgaven om de waterrecreatiesector in Noord-Holland te versterken. Na een rondetafelgesprek, verdeeld over twee tafels “MRA” en “Noord-Holland-Noord”, over de kansen, behoeften en aanpak in de regio’s om de waterrecreatie te versterken, werd afgesloten met een netwerkborrel. De informatie uit deze bijeenkomst vormt mede input voor de verdere gedachtenvorming over de inzet van de provincie Noord-Holland in een volgende programmaperiode.

Bestuurlijke bijeenkomst