Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De locatiebeheerders zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincie gaat de beheerders helpen door een deel van de kosten te betalen. 

De provincie streeft ernaar dat uiterlijk in 2021 alle officiële zwemplekken in Noord-Holland minimaal in de waterkwaliteitsklasse ‘goed’ vallen, en waar mogelijk in de klasse ‘uitstekend’. Uit een inventarisatie in 2016 bleek dat in dat jaar 35 van de 151 zwemplekken een lagere kwaliteitsklasse dan ‘goed’ hadden, of last hadden van regelmatig terugkerende blauwalgen. Als de oorzaak van de problemen duidelijk is, kunnen maatregelen worden genomen. Soms moet eerst meer onderzoek worden gedaan.

Oorzaken en oplossingen

De oorzaken van de problemen lopen uiteen. Voorbeelden zijn: te weinig beheer (schoonmaken van strand, weghalen van vogelpoep), vervuiling door recreanten of teveel voedingsstoffen in het water.  Oplossingen zijn bijvoorbeeld het doorspoelen met ander water, met pompen zorgen voor doorstroming, beter beheer of het voorlichten van recreanten.

De provincie stelt in totaal € 150.000,-  beschikbaar als bijdrage in de kosten. Als de regeling succesvol blijkt te zijn, heeft de provincie het voornemen deze elk jaar te herhalen tot en met 2021.

Beheerders (gemeenten, recreatieschappen, waterschappen) kunnen van 1 februari tot en met 26 april 2018 subsidie aanvragen.

Controle op zwemwater

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord houdt in opdracht van de provincie toezicht op de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater. De officiële zwemplekken worden tijdens het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de metingen daar aanleiding toe geven. De provincie wijst de officiële zwemplekken aan en haalt zo nodig een locatie van de lijst.

zwemmen is gezond