Knelpunten oplossen in de regio

Goede verbindingen in het vaarnetwerk en het kunnen varen van rondjes zijn belangrijke randvoorwaarden om een aantrekkelijke waterrecreatieprovincie te zijn en te blijven. Vanuit deze gedachte heeft de provincie bijgedragen aan de totstandkoming van regionale sloepennetwerken, en heeft ze verder ook de aanleg van steigers, oplaadpunten voor elektrisch varen en andere voorzieningen langs die sloepennetwerken ondersteund. Een volgende stap is nu om deze regionale vaarnetwerken voor sloepen en andere kleinere recreatievaartuigen verder te verbeteren. Er zijn nog tal van knelpunten in en aan de vaarwegen van de sloepennetwerken die doorvaart verhinderen. Het wegnemen van zulke knelpunten verbetert het vaarnetwerk en biedt kansen voor verdere ontwikkeling van de waterrecreatie.

Voor regionale plannen voor het wegnemen van dergelijke knelpunten heeft de provincie € 600.000,- vrijgemaakt. Sloepennetwerkregio’s kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 50% van de kosten van die plannen. De maximale subsidie voor een regio bedraagt € 250.000,-.

De Noord-Hollandse gemeenten en andere betrokken partijen in de bestaande sloepenregio’s worden opgeroepen om regionaal afgestemde voorstellen te ontwikkelen voor de aanpak van fysieke knelpunten in het regionale vaarnetwerk. Het moet dan gaan om plannen met breed draagvlak binnen de regio, die een duidelijk effect hebben op het regionale vaarnetwerk en de mogelijkheden voor de waterrecreatie. Wij gaan met de regio’s die zulke voorstellen naar voren brengen in gesprek en zullen op basis van die gesprekken bepalen welke regio’s aanspraak krijgen op subsidie. Aan de regio West-Friesland is al eerder dit jaar een subsidie voor een dergelijke aanpak van knelpunten verstrekt. Plannen voor die regio komen daarom nu niet in aanmerking voor subsidie.

Indien u vragen heeft of een toelichting wilt dan kunt u contact opnemen met Robert Cornfield van het Programmateam Waterrecreatie van de provincie:

Meer informatie: Infoblad

Knelpunt