Vervolg regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren die het vaargebied voor de waterrecreatie beperkt, wordt aangepakt. Om een structurele oplossing te vinden gaat na de zomer een werkgroep ‘Waterplanten IJsselmeergebied’ van Rijk en regio aan de slag onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. De werkgroep gaat de voorstellen uit het aanbod uitwerken om de recreatievaarroutes en vaargebieden in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren te verdiepen. Ook wordt bekeken of het verdiepen kan worden gecombineerd met andere projecten.

Dit staat in de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is het antwoord op het regioaanbod waterplanten  dat als doel heeft het zuidelijke IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Het is een aanbod van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel, de betrokken gemeenten en de waterrecreatie-partners Coöperatie Gastvrije Randmeren, het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, de Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers en de Hiswa vereniging.
Het Rijk gaat bijdragen aan extra recreatiebetonning in het Markermeer en IJmeer. Deze recreatiebetonning zal naar verwachting volgend jaar worden aangebracht om de gemaaide recreatievaarroutes aan te geven waar ‘waterplantenvrij’ gevaren kan worden. 
De regioaanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van 525 ha waterplanten in het Markermeer en het IJmeer en het maaien van ongeveer 600 ha in de Randmeren.


Ook is de nieuwe app en website Waterplantmelder ontwikkeld zodat waterrecreanten waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied kunnen melden. De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store  en de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl.

appwaterplant