Waterrecreatiefestival Provincie Noord-Holland

Op 6 juli 2018 organiseren wij onze jaarlijkse bijeenkomst over waterrecreatie. Dit jaar zal deze plaatsvinden op het terrein van Fort Uitermeer, gelegen aan de Vecht.
Hieronder vindt u nadere informatie over de inhoudelijke sessies die verspreid over de dag zullen plaatsvinden.

uitermeer waterrecreatiefestival

Inhoudelijke sessies

Innovatieve verbinding: over- en ondertoom

Wat is het, waar werkt het (al), welke kansen zijn er voor ontwikkeling? De wereld van overtoom, scheepslift, conveyor, overhaal, ondertoom, in heden en verleden. Verkennen van de mogelijkheden voor het maken van nieuwe innovatieve verbindingen en wat daar voor nodig is (o.l.v. Waterrecreatieadvies). 

Jachthaven 2.0

De waterrecreant verandert door trends als vergrijzing, afname botenbezit en deeleconomie.  Hoe speelt een jachthaven 2.0 in op de wensen van de huidige en de nieuwe botenbezitter? Hoe draagt ontzorgen bij aan de vitaliteit, gebruik en beleving van de jachthaven? Welke nieuwe activiteiten kan een jachthaven ontplooien en wat kunnen samenwerking en verduurzaming hierin betekenen? (door Stadshavens Medemblik).

Waterplanten: overlast, aanpak en kansen

Leer meer over de waterplantenaanpak in het Zuidelijke IJsselmeergebied. Hoe werkt kwalitatief maaien en wat houdt het regionaal aanbod waterplanten in. En welke onverwachte kansen bieden het duurzaam verwerken van het maaisel (o.l.v. werkgroep waterplanten/Provincie Noord-Holland).

Op zoek naar de ware. Vind jouw perfecte doelgroep met de Leefstijlvinder

Interactief verdiepen in doelgroepenonderscheid van de vrijetijdssector. Wat is nut en noodzaak van het denken in doelgroepen én wat kan het concreet opleveren voor je onderneming, gemeente of gebied? Kwaliteit verhogen door beter inspelen op de wensen van de bezoeker en beleving van waterrecreatie optimaliseren (o.l.v. MarketingOost).

Beleef de Haarlemmertrekvaart

Bekijk de ambities op kaart (primeur!). Sessie over het opnieuw bevaarbaar maken van de trekvaart Haarlem-Amsterdam. Cultuurhistorische beleving en verbeelding en nieuw onderzoek over kansen voor herstel en verbetering, zichtbaar- en bevaarbaarheid (o.l.v. de gemeenten Haarlem en Amsterdam).            

LANDVAST. Openbare aanlegplaatsen in de natuur

Alles over realisatie, omvorming, beheer, onderhoud en promotie van openbare aanlegplaatsen en gastvrij afmeren in het cultuurlandschap van Noord-Holland (door Recreatie Noord-Holland).

Hoe gedraag jij je op het water? Over gebruik en toegankelijkheid

Over gedrag van gebruikers en handhaving van regels in een kwetsbare omgeving waar water, natuur en recreatie samenkomen. Wat kan blauw leren van groen (natuurorganisatie) over toegankelijk maken voor bezoekers én beschermen van de omgeving? Met een toelichting van de beheerder over Toezicht & Handhaving op het water (door Waternet).

Navelstaren of samen varen? Marketing en promotie waterrecreatie

Een prikkelende interactieve lezing over waterrecreatie in Nederland en Noord-Holland. Sessie over nut en noodzaak van 'onderscheidend vermogen op basis van identiteit' en 'het ontwikkelen van toegevoegde waarde door samen te werken’ (door Identity Matching Academy).

Samenwerken aan de Hollandse Plassen

Voeren van het goede gesprek over samenwerking in het Hollands Plassengebied. Het Hollands Utrecht Plassenberaad, diverse provincies en stakeholders bouwen het netwerk weer op. Kennisuitwisseling over de verschillende processen en verkennen hoe een meer structurele vorm van samenwerken tussen veel partners duurzaam tot stand kan komen. (o.l.v. Waterrecreatie Nederland).

Activiteiten

Workshop suppen

Clinic sloeproeien

Kanovaren

Boottocht met sloep

Fluisterboot varen

Rondleiding Fort Uitermeer (stichting Uiteraard Uitermeer) en bezichtiging varend erfgoed

Duurzaam Jacht ‘Ya’: Bezoek het volledig energie- en waterneutrale zeilschip dat als eerste jacht energieneutraal de wereld heeft gerond en sinds mei terug is in Medemblik. Aan boord zijn tal van concrete voorbeelden te zien hoe dit is gerealiseerd met alledaagse voorzieningen. De Ya laat zien dat duurzaam varen ook comfortabel(er) leven is.