Onderzoek & data

Samen met onze partners werkt de provincie aan de juiste balans tussen toeristisch-recreatieve druk en de draagkracht van de omgeving in de verschillende (deel)gebieden in Noord-Holland. Ook willen we de kwaliteit van het aanbod versterken die past bij de vraag van recreanten en toeristen. Deze ontwikkelingen ondersteunen we met relevant onderzoek.

In de Visie Recreatie en Toerisme 2030 zet de provincie Noord-Holland vooral in op bestemmingsmanagement: Dit is regie op basis van analyse, samenwerking en een gezamenlijke visie. Op deze pagina zijn de meest recente onderzoeken te vinden op het gebied van recreatie en toerisme, zowel op landelijk, provinciaal als regionaal niveau.
Hieronder een dashboard met basisdata over bezoekers, verblijfsaanbod en banen in deze sector in onze provincie.

Dashboard Toerisme

Recreatie en natuur, landschap en leefomgeving 

Noord-Holland kent veel natuur- en recreatiegebieden. Sinds corona zien we dat er steeds meer behoefte is om in de vrije tijd buiten te recreëren. De capaciteit van natuur- en recreatiegebieden om deze groeiende behoefte op te vangen, is niet oneindig. Daarom is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in hoe deze gebieden functioneren (het aanbod) in relatie tot de ontwikkeling van de vraag. Bekijk de Bovenregionale analyse (2022) (pdf, 1 MB) of Gebiedsanalyse (2022) (pdf, 8 MB). Ook in de MRA is er een onderzoek gehouden naar de omvang en draagkracht voor recreatie en toerisme. Landelijk is ook onderzoek gedaan door het NBTCnaar de toeristische druk in regio’s. 

Inzicht in de bezoeker (recreanten en toeristen) 

De komende jaren rekent de provincie op een flinke groei van de toeristische en recreatieve vraag door meer recreanten en inkomende toeristen. Ook verandert de vraag met uiteenlopende wensen en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. Om daar goed op in te spelen, is inzicht in de recreant en toerist en het bijbehorend vrijetijdsgedrag van belang. Landelijk zijn er recent interessante onderzoeken beschikbaar gekomen die meer vertellen over de internationale bezoeker (zowel de dagbezoeker als de verblijfsbezoeker) en de Nederlandse vakantieganger. Voor Noord-Holland zijn er aparte factsheets beschikbaar. Deze sheets en andere data staan in het dashboard. 

Onderzoeken over recreanten en toeristen:

Inzicht in het vrijetijdsaanbod

De steeds veranderende en verder uiteenlopende wensen van recreanten en toeristen geven aanleiding om de kwaliteit van het huidige aanbod te verbeteren. Inzicht in het verblijfsaanbod en het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen is van belang om te komen tot een toekomstbestendig aanbod. Hiervoor worden op verschillende thema’s onderzoeken gedaan of data verzameld:

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot 1 landelijk (open) kennisnetwerk voor data en inzichten over toerisme en recreatie van, naar en in Nederland. Op deze website zijn diverse onderzoeken en projecten over toerisme en recreatie gepubliceerd. Daarnaast is er een landelijke Recreatie & Toerisme Standaard opgesteld voor definities en bronnen binnen de vrijetijdssector. Ook is een document beschikbaar met daarin een overzicht waar alle belangrijke databronnen te vinden zijn: Datalandschap Wegwijzer.