Recreatieschappen

Provincie en gemeenten werken samen in recreatieschappen. Recreatieschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van recreatiegebieden, ze maken het landschap toegankelijk en houden zich bezig met natuurontwikkeling, voorlichting en educatie. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland NV en Recreatie Midden Nederland

Noord-Holland heeft zeven recreatieschappen. De recreatieschappen beheren ongeveer 7300 hectare recreatieterrein.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht op de websites van de afzonderlijke schappen:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Groen, telefoon (023) 514 4654 of e-mail: groenj@noord-holland.nl.
 

Uitgelicht