Recreatieschappen

Provincie en gemeenten werken samen in recreatieschappen. Recreatieschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van recreatiegebieden, ze maken het landschap toegankelijk en houden zich bezig met natuurontwikkeling, voorlichting en educatie. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland NV en gemeente Wijdemeren (voor het Plassenschap Loosdrecht).

De provincie Noord-Holland neemt deel aan 5 recreatieschappen. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht op de websites van de afzonderlijke schappen:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Soner Koycu, telefoon (023) 514 34 69 of e-mail: koycus@noord-holland.nl.