Innovatie op en rondom wegen

De provincie Noord-Holland innoveert op en langs de provinciale wegen. Deze innovaties zijn niet altijd zichtbaar voor weggebruikers. Daarom worden deze innovaties aangeduid met borden langs de provinciale wegen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze innovaties in en rondom de provinciale wegen.

Bosrandweg (N231) in Aalsmeer van natuurlijke materialen

Voor het eerst is een stuk weg, de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer, ingericht als biobased proeftuin. Dit betekent dat de weg volledig – van berm tot berm – wordt uitgevoerd met biobased materialen. Dit zijn natuurlijke materialen zoals miscanthusgras, bermgras, hars en bamboe.

Biobased weg

Op de rijbaan zijn verschillende proefvakken met asfalt. Het asfalt op de rijbaan is voorzien van bindmiddelen, op basis van bijvoorbeeld koolzaadolie. De verkeersborden zijn van gelamineerde bamboestroken en bioplastic gemaakt. Verder zijn ook biobased materialen toegepast in bijvoorbeeld de lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, het wegmeubilair en de hectometerpaaltjes.

Ecologisch onderhoud bermen (N197, N208, N513 en de N203)

De provincie Noord-Holland beheert ook de bermen naast de provinciale wegen. In de regio's Alkmaar, de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Zuid-Kennemerland en de IJmond - onder meer langs de N197, N208, N513, N203 en de N245 - zien de bermen er iets anders uit. Hier is de provincie Noord-Holland namelijk gestart met het sinusmaaien, waardoor een groot deel van de grassen, planten en bloemen langer blijft staan. Hierdoor worden de bermen langs de provinciale wegen een geschikte leefomgeving voor planten en dieren.

Sinusmaaien is een nieuwe innovatieve maaimethode in slingers of golven. Op die manier ontstaan windluwe plekjes, vochtige of drogere omgevingen en koelere of warmere zones. Zo vinden verschillende dieren en planten hun beste plekje met genoeg eten en de kans om zich voort te planten. Zo kan er een mengeling ontstaan van allerlei soorten bloemen en planten met een langere bloeiperiode. Het sinusmaaien zorgt eveneens voor het ontstaan van meer schuilplaatsen voor bijvoorbeeld konijnen, hazen, muizen en amfibieën.

Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland
Foto: Sinusmaaien langs de N245 in Schagen (Foto: WaakSaam)

Door deze maaimethode komen de bermen er iets anders uit te zien dan voorheen. Waar eerst de bermen helemaal kaalgemaaid werden, zorgt de nieuwe maaimethode voor zowel kort, halflang als lang gras. Deze afwisseling ontstaat doordat er op verschillende tijden van het jaar andere stukken van het gras gemaaid worden. Overigens zijn niet alle bermen geschikt voor het sinusmaaien. Soms is de weg te druk, of is de berm niet groot genoeg of te nat.