Inspraak

Inwoners en belangstellenden konden op verschillende momenten in de periode 2016 – 2017 inspraak hebben op het project A9 aansluiting bij Heiloo of op daaraan gerelateerde onderwerpen.

  • De nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo betekende een gewijzigd bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in 2016 ter inzage gelegen. Hieruit kwamen verschillende zienswijzen ofwel reacties naar voren vanuit inwoners en belanghebbenden. Vervolgens heeft het ontwerp bestemmingsplan van 23 maart tot 3 mei 2017 ter inzage gelegen bij de gemeente Castricum en de gemeente Heiloo. Hierop kwamen wederom - vaak dezelfde - zienswijzen naar voren.
  • De zienswijzen zijn behandeld en beoordeeld door de gemeenten. Op basis hiervan hebben de beide gemeenten eind 2017 de bestemmingsplannen voor de aansluiting A9 vastgesteld. Deze bestemmingsplannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 7 beroepsschriften ingediend. De behandeling van de beroepen heeft nog niet plaatsgevonden omdat de Raad van State, sinds de van zomer 2018, het dossier heeft aangehouden als gevolg van de landelijke stikstofdiscussie. Hierdoor is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk.
  • Inwoners en belanghebbenden zijn in 2016 al betrokken bij een nieuw verkeersplan binnen Heiloo als gevolg van de nieuwe aansluiting. Via een ‘denktank Verkeersplan Heiloo’ konden zij hun inbreng leveren. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd verkeersplan 2017.

Uitgelicht