Inspraak

Inwoners en belangstellenden kunnen op bepaalde momenten inspraak hebben op het project Aansluiting A9 of op daaraan gerelateerde onderwerpen.

  • De nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo betekende een gewijzigd bestemmingsplan. Het ontwerp van dit plan heeft van 23 maart tot 3 mei 2017 ter inzage gelegen bij de gemeente Castricum en de gemeente Heiloo. Hierop konden inwoners reageren en hun zienswijze indienen.
  • De zienswijzen zijn behandeld en beoordeeld door de gemeenten. Op basis hiervan zijn de gemeenten tot een bestemmingsplan gekomen. Deze bestemmingsplannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 7 beroepsschriften ingediend. Deze liggen momenteel ter behandeling bij de Raad van State.
  • Inwoners en belanghebbenden zijn in 2016 al betrokken bij een nieuw verkeersplan binnen Heiloo als gevolg van de nieuwe aansluiting. Via een ‘denktank Verkeersplan Heiloo’ konden zij hun inbreng leveren. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd verkeersplan 2017.

Uitgelicht