Inspraak

Om de aansluiting met de A9 mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. 

Gemeente Heiloo

Meer informatie staat op de projectpagina van gemeente Heiloo.

Gemeente Castricum

Meer informatie staat op de projectpagina van gemeente Castricum

De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld door de gemeenten. Zie ook de planning.