Inspraak

Om de aansluiting met de A9 mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Zowel het college van Heiloo als Castricum hebben ingestemd met het voorstel voor het bestemmingsplan voor de Aansluiting A9. Op woensdag 10 maart gaf ook de commissie Openbare Ruimte van Heiloo groen licht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft bij beide gemeenten ter inzage gelegen tot en met 6 mei. 

Gemeente Heiloo

Meer informatie staat op de projectpagina van gemeente Heiloo.

Gemeente Castricum

Meer informatie staat op de projectpagina van gemeente Castricum

De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld door de gemeenten. Op basis daarvan wordt het bestemmingsplan voor de aansluiting A9 vastgesteld en komt deze opnieuw ter inzage. U kunt dan beroep indienen. Zie ook de planning.


 

Uitgelicht