Planning

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Activiteit Periode
Verkenning mogelijke oplossingen April - oktober 2023
Voorbereiding participatie November 2023 - 17 maart 2024
Verzamelen wensen, ideeën en suggesties voor de Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland 18 maart - 15 april 2024
Check haalbaarheid maatregelen  16 april - mei 2024
Samenstellen van maatregelpakket(ten)  September 2024
Reageren op maatregelpakket(ten) Half september - eind september 2024
Besluit gemeenten en provincies Oktober 2024

 

Vogelvlucht strand Zandvoort en Bloemendaal
Foto © Palace Hotel