Over het project

De provincie Noord-Holland werkt samen met andere vaarwegbeheerders aan het project Blauwe Golf. Brugopeningen zorgen jaarlijks voor veel vertraging. Met name de onbetrouwbaarheid van de verstoring door een brugopening is voor het wegverkeer een probleem. Blauwe Golf streeft naar een betere doorstroming van zowel wegverkeer als scheepvaart.

In het vaarwegennet van Noord-Holland zijn in totaal 285 beweegbare bruggen en sluizen. Hiervan liggen er 130 in een belangrijke weg en/of vaarweg.

De mogelijkheden van de Blauwe Golf zijn:

  • Statusgegevens real-time beschikbaar stellen;
  • Bedienregime aanpassen;
  • Multimodaal bedienadvies voor de bedienaar (die rekening houdt met de hulpdiensten, het openbaar vervoer, het wegverkeer én het scheepvaartverkeer);
  • Dienstregeling voor de scheepvaart.

Brugmanagement Systeem (BMS)

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland een speciaal brugmanagementsysteem (BMS) ontwikkeld waarin data worden uitgewisseld en beschikbaar gesteld voor de brugwachter, automobilisten en schippers. Eind 2015 lanceerde de provincie Noord-Holland dit systeem op 42 bruggen en sluizen. Dit heeft tot aantoonbare tijdwinst geleid voor automobilisten en schippers. De komende jaren worden nog eens 90 extra bruggen en sluizen aangesloten op het BMS en daarmee de Blauwe Golf. Met een aantal eigenaren van deze bruggen, zoals Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat, Rijnland, Waternet en Zaanstad zijn hiervoor al overeenkomsten afgesloten. En er komen nog meer eigenaren bij.

Innovatieve dienst voor de schipper

Om schippers van informatie te voorzien over de actuele bedienmomenten op hun route, en om de bedienmomenten af te stemmen op de drukte op de vaarweg is er in Noord-Holland een nieuwe informatievoorziening ontwikkeld.

Tussen de schipper en het brugmanagementsysteem (BMS) wordt informatie uitgewisseld over de verwachte aankomsttijd bij bruggen en het verwachte bedienmoment. Via een handige app is de informatie toegankelijk voor schippers: RiverGuide Recreant, een digitale vaargids voor gemak op het water. Meer info staat op www.riverguide.eu of bekijk de animatie.

De doelstelling van deze dienstverlening is een betere doorstroom op weg én water en betrouwbare informatie voor schippers door de ontsluiting van informatie via het BMS. Deze nieuwe, unieke dienstverlening is vanaf half mei beschikbaar in de provincie Noord-Holland.

Hoe werkt het?

De schipper voert gegevens in van het schip en de vaarroute. Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd wordt via het BMS doorgegeven aan de brugwachter. De app toont vervolgens de route met alle bruggen en sluizen die de schipper op de route tegenkomt. Daarnaast geeft de app tijdens de reis relevante informatie zoals detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar. In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op de unieke dienstverlening. De ervaringen worden benut voor verdere doorontwikkeling.

 

 

Uitgelicht