Over het project

De provincie stimuleert het vervoer over water. Dit leidt tot een betere doorstroming van zowel de scheepvaart als het verkeer op de weg. Hierbij is het belangrijk dat de scheepvaart goed kan doorvaren. Daarom start de provincie met centrale bediening van bruggen en sluizen.

De bediencentrale in Heerhugowaard is eind 2018 officieel in gebruik genomen. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het gebouw en de bediencentrale zijn duurzaamheid en veiligheid.

Veiligheid heeft prioriteit

De provincie besteedt veel aandacht aan de veiligheid van de centrale bediening door onder andere:

  • strenge veiligheids- en security-eisen
  • de bediening te optimaliseren, zoals het verbeteren van de cameraopstelling en extra camera's gericht op het beweegbare brugdek
  • uitgebreide opleidingen voor bedienaren met onder andere testen in een 3D-simulatieomgeving en eyetracking
  • hoge eisen te stellen aan het opleidingsniveau en lokale (object)kennis van de bedienaren
  • opstellen van risicoanalyses voordat de bruggen worden aangesloten en treffen van benodigde maatregelen als een brug wordt aangesloten

Duurzaamheid

De duurzaamheid van het gebouw wordt vastgesteld met een zogenaamde GpR.-score. Deze score is opgebouwd uit rapportcijfers voor de thema's energie, het gebruik van materialen, gezondheid, gebruikskwaliteit en bouwwijze. De nieuwe bediencentrale krijgt een GpR.-score van 9.15 terwijl een 6 al als voldoende geldt. De goede score komt onder meer door:

  • daglicht komt tot diep in het gebouw, waardoor er minder energie nodig is
  • gebruik van led-verlichting en bewegingssensoren
  • gebruik van duurzame energiebronnen
  • gebruik van duurzame materialen, zoals hergebruik van (sloop)materialen en het toepassen van recyclebare of vernieuwbare materialen

 


 

Uitgelicht