Over het project

De provincie stimuleert het vervoer over water. Dit leidt tot een betere doorstroming van zowel de scheepvaart als het verkeer op de weg. Hierbij is het belangrijk dat de scheepvaart goed kan doorvaren. Daarom is de provincie gestart met de centrale bediening van de bruggen en sluizen. Deze worden door de provincie Noord-Holland bediend vanuit de bediencentrale Weg- en waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard.

De bediencentrale in Heerhugowaard is eind 2018 officieel in gebruik genomen. Duurzaamheid en veiligheid waren de speerpunten bij het ontwerp van het gebouw.

Veiligheid heeft prioriteit

De provincie besteedt veel aandacht aan de veiligheid van de centrale bediening door onder andere:

  • Strenge en goede veiligheids- en securityeisen;
  • De bediening van de bruggen te optimaliseren voor de bedienaar, zoals het verbeteren van de cameraopstelling;
  • Uitgebreide opleidingen voor bedienaren met onder andere testen in een 3D-simulatieomgeving en gebruik te maken van Eye tracking (hoe en waar richt de bedienaar zijn aandacht op en hoe kun je dat verbeteren);
  • Hoge eisen te stellen aan het opleidingsniveau en lokale (object)kennis van de bedienaren;
  • Opstellen van risicoanalyses en treffen van benodigde maatregelen voordat een brug wordt aangesloten.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van het gebouw is vastgesteld met een zogenaamde GpR.-score. Deze score is opgebouwd uit rapportcijfers voor de thema's energie, het gebruik van materialen, gezondheid, gebruikskwaliteit en bouwwijze. De nieuwe bediencentrale krijgt een GpR.-score van 9.15 terwijl een 6 al als voldoende geldt. De goede score komt onder meer door:

  • Daglicht, dat tot diep in het gebouw komt, waardoor minder energie nodig is;
  • Gebruik van ledverlichting en bewegingssensoren;
  • Gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen;
  • Duurzaam materiaalgebruik, zoals hergebruik van (sloop)materialen en het toepassen van recyclebare of vernieuwbare materialen.

Uitgelicht