Planning

De bediencentrale in Heerhugowaard is sinds eind 2018 ingericht en operationeel. In totaal worden er 44 bruggen en sluizen aangesloten op de bediencentrale. Tijdens de uitvoering is geconstateerd dat 12 bruggen en sluizen tussen 2022 en 2027 op de nominatie staan gerenoveerd/vervangen te worden.

Om de kosten laag te houden worden deze 12 bruggen en sluizen tegelijkertijd met de werkzaamheden gekoppeld aan de bediencentrale. Dit betekent dat in de planning van dit project in totaal 32 bruggen/sluizen worden aangesloten op de bediencentrale.

Het aansluiten van de bruggen en sluizen wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd. Voor 2020 is een planning opgesteld voor de periode tot de zomervakantie. De planning voor de bruggen in de tweede helft van 2020 staat nog niet definitief vast.

Planning centrale brugbediening
Datum Werkzaamheden
Vierde kwartaal 2018 Bediencentrale operationeel
Vierde kwartaal 2018 1 brug aangesloten op bediencentrale
Tot eind 2019 4 bruggen aangesloten op bediencentrale

Tot eerste kwartaal 2021

12 bruggen aangesloten op de bediencentrale

 

Uitgelicht