Nieuws

 • Provinciale Staten stellen Inpassingsplan nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) vast

  (21 april 2021) Op maandag 12 april 2021 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van Beantwoording voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug N201 in Heemstede vastgesteld.
 • Provinciaal inpassingsplan duurzame Cruquiusbrug (N201) door naar Provinciale Staten

  (02 maart 2021) Gedeputeerde Staten leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording voor aan Provinciale Staten.
 • Duurzaamheidsambities Cruquiusbrug verder uitgewerkt met aannemer

  (26 februari 2021) De provincie Noord-Holland heeft de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort/Hollandia Infra geselecteerd om de Cruquiusbrug (N201) in Heemstede te vernieuwen.
 • Handen ineen voor nieuwe en duurzame Cruquiusbrug

  (10 december 2020) De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente Haarlemmermeer tekenen op donderdag 10 december 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) in Heemstede. Samen met de vier partners verbetert de provincie Noord-Holland de doorstroming van het wegverkeer op de N201. Door tegelijkertijd de Cruquiusbrug op een innovatieve en duurzame wijze te vervangen werkt de provincie ook haar duurzaamheidsambities verder uit.
 • Inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug vertraagd door strengere stikstofeisen

  (01 december 2020) Voor de bouw van de nieuwe duurzame Cruquiusbrug in Heemstede (N201) doorloopt de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP-procedure). In dit proces loopt de provincie een paar maanden vertraging op doordat er nieuwe eisen zijn gesteld aan de berekening van de stikstofdepositie. Naar verwachting stellen Provinciale Staten (PS) het definitieve inpassingsplan in het voorjaar van 2021 vast.
 • Update: Cruquiusbrug (N201) weer bediend voor scheepvaart

  (04 november 2020) Uit onderzoek aan de Cruquiusbrug op de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede blijkt dat de brug ondanks de schade bediend kan worden voor de scheepvaart.
 • Ter inzagelegging ontwerp-PIP Cruquiusbrug gesloten

  (23 oktober 2020) De provincie Noord-Holland heeft de ter inzagelegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug gesloten.
 • Plannen duurzame Cruquiusbrug (N201) ter inzage

  (27 augustus 2020) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug ter inzage. De brug in de N201 tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede is aan vervanging toe.

Uitgelicht