Over het project

De oude Cruquiusbrug richting Heemstede stamt uit 1932 en is aan vervanging toe. De nieuwe brug wordt verbreed waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers. Hierdoor verbetert de doorstroming voor het verkeer op de N201.

De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt circulair, energiezuinig en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Circulair bouwen betekent efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en materialen zoveel als mogelijk hergebruiken. Het zo onderhoudsarm mogelijk bouwen van de brug levert in de toekomst minder hinder voor het verkeer op.

Proeftuin

De ontwikkeling van de nieuwe Cruquiusbrug is een proeftuin voor innovatie in de bruggenbouw. Veel bruggen in Nederland zijn de komende decennia toe aan groot onderhoud of vervanging. Niet alleen om technische redenen, ook functioneel stelt het huidige verkeer andere eisen aan een brug om bereikbaarheid en veiligheid in de toekomst te blijven garanderen. De provincie ziet vervanging van de Cruquiusbrug als een kans om aan de slag te gaan met slimme, innovatieve én duurzame oplossingen die toepasbaar zijn bij alle bruggen die in de toekomst toe zijn aan renovatie of vervanging.

Ambities

In de voorbereidingsfase tot aan de aanbesteding verkent de provincie hoe deze ambities, en in welke mate, op een realistische wijze toegepast kunnen worden in het ontwerp van de nieuwe brug. Uiteraard moet dit passen binnen de planning, het beschikbare budget en vanzelfsprekend met zo min mogelijk hinder.

Uitgelicht