Inspraak

In de ontwerpfase van de busbaan en de herinrichting van de infrastructuur is zowel bij het knooppunt Schiphol-Zuid als in Aalsmeer veel afstemming met de omgeving geweest. De provincie Noord-Holland, die de uitvoering van het project op zich neemt, zet deze lijn voort. Omwonenden en andere belangstellenden worden op gezette tijden geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van het werk. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Knooppunt Schiphol-Zuid

Voor het onderzoek naar de inpassing van het knooppunt Schiphol-Zuid en omliggende wegen, fietspaden, voetpaden en busbanen zijn diverse bijeenkomsten geweest. Daar zijn de plannen met de omgeving afgestemd. 

Bij het project is gekozen voor verschillende manieren van participatie. Bij het begin van het project is gestart met het informeren van de omgeving met nieuwsbrieven en via websites van de betrokken overheden. De nieuwsbrieven zijn verspreid onder bewoners en bedrijven in de omgeving van het bedrijventerrein Schiphol Rijk, Schiphol Logistics Park, Rozenburg, Molenweg, Aalsmeerderdijk en Kruisweg. Ook zijn verschillende omwonenden en bedrijven die direct langs het tracé van het project wonen/werken benaderd. Ze zijn geïnformeerd over de plannen en hebben de mogelijkheid gekregen te reageren.

Vervolgens zijn er inloopbijeenkomsten gehouden waar de voorlopige resultaten zijn gemeld. Hier konden mensen op de plannen reageren en aangeven op welke wijze ze verder op de hoogte gehouden wilden worden. Deze inloopbijeenkomsten hebben in december 2014 en september 2015 plaatsgevonden. In december 2014 is vooral ingegaan op de hoofdlijnen van de plannen, zoals voorkeurslocatie van het knooppunt en de globale gevolgen voor het verkeer en vervoer. In september 2015 zijn de eindresultaten in gedetailleerde vorm gepresenteerd. Bovendien konden mensen zich aanmelden bij de klankbordgroepvergaderingen die in het voor- en najaar van 2015 zijn geweest. Hier is met een kleinere groep dieper ingegaan op de plannen. Specifieke details zoals locaties van bomen, voetpaden en objecten in de openbare ruimte zijn besproken.

De Stadsregio Amsterdam heeft alle resultaten van het participatietraject gebundeld in een rapportage (PDF, 739 kB).

Aalsmeer, Burgemeester Kasteleinweg

Om tot een ontwerp voor de Burgemeester Kasteleinweg te komen, is een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden geweest. Alle informatie over deze inspraakprocedure is terug te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer.

Uitgelicht