Planning

De aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is zaterdag 4 juli begonnen. De aanleg verloopt in fases. Begin van dit jaar is gestart met de voorbereidingen, zoals het verwijderen van bomen en het aanbrengen van voorbelasting. De werkzaamheden duren naar verwachting begin oktober 2021.

Locaties werkzaamheden, planning en fases

De werkzaamheden voor de aanleg van HOVASZ vinden op 12 plekken plaats.

twaalf locaties zonder losse delen
Klik op de afbeelding van de kaart voor een download (pdf, 1MB).

12 locaties werkzaamheden
1 = Beechavenue   7 = Rotonde Ophelialaan
2 = Kruising Fokkerweg   8 = Fietsstraat J.C. Mensinglaan
3 = Aalsmeerderbrug   9 = Rotonde Zwarteweg
4 = Rotonde Dorpsstraat 10 = Busstation Aalsmeer 
5 = Rotonde Van Cleeffkade 11 = Fietsonderdoorgang Legmeerdijk
6 = Rotonde Burgemeester Hoffscholteweg 12 = Poelweg


Planning en fases uitvoering

Het project wordt in fases uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving. Voor de werkzaamheden heeft aannemer Dura Vermeer gesproken met onder andere ondernemers, winkeliers, gemeente en omwonenden. Doel was om in de planning van het werk zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor de omgeving. Daarom is het uitgangspunt van het werk ‘bouwen in het ritme van de omgeving’. Met ander woorden: zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden door een slimme fasering. Zo wordt er niet midden in het vaarseizoen aan de Aalsmeerderbrug gewerkt en zijn de weekendafsluitingen bij de Legmeerdijk afgestemd met FloraHolland. Ook vinden werkzaamheden aan de rotonde Zwarteweg tijdens de schoolvakantie plaats, om overlast voor de basischool te voorkomen.

Hinder en omleidingen

De provincie probeert hinder en overlast tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken. Maar er is hinder en overlast en er zijn omleidingen nodig om veilig te kunnen werken. De omleidingsroutes kunnen zorgen voor enige vertraging. Daarnaast kunnen omwonenden hinder ervaren in de vorm van geluid en stof. Hier is met de inzet van materialen rekening gehouden, bijvoorbeeld door zandhopen af te dekken met papiercellulose. Ook worden machines gebruikt die minder stof uitstoten en ook minder lawaai maken. Deze maatregelen helpen om de eventuele hinder tot een minimum te beperken. 

Omleidingsroutes

Doorgaand autoverkeer wordt steeds omgeleid via de algemene omleidingsroute, via de N201. Dit wordt de permanente route voor doorgaand verkeer. De Burgemeester Kastelijnweg wordt afgewaardeerd, waardoor auto's op sommige delen maar 30 km per uur mogen rijden.

Verder krijgt het lokale verkeer te maken met afsluitingen van kruisingen en wegdelen in Aalsmeer. In dat geval maakt dit verkeer gebruik van lokale omleidingsroutes. Ook voor fietsers gelden plaatselijke omleidingen tijdens de werkzaamheden.

algemene omleidingsroute HOVASZ
Open de grote versie van deze kaart
(pdf, 1MB)

Informeren en reageren

De provincie informeert het verkeer over de omleidingen via een flitsmeistercampagne, informatie op tekstkarren, omleidingsrouteborden, de app WAZE en Drips (Dynamisch Route-informatiepaneel). Drips is een digitaal bord met route-informatie voor weggebruikers.

De omgeving wordt geïnformeerd via diverse communicatiemiddelen en kanalen zoals bewonersbrieven, deze website, Facebook, Twitter, de nieuwsbrief en een spreekuur. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving krijgen 2 weken voor de start van de werkzaamheden een brief thuis met alle informatie.

Het telefonisch spreekuur is op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur via 06 - 30 63 28 37. Vanwege corona is het nu nog een telefonisch spreekuur. Zodra het weer mogelijk is, wordt het spreekuur op locatie in Aalsmeer gehouden. Meer informatie daarover volgt nog. Vragen kunnen per mail worden gesteld via hovasz@noord-holland.nl.

Uitgelicht