Planning

De gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben 22 september 2016 de samenwerkingsovereenkomst getekend. De provincie neemt namens de betrokken partijen de uitvoering op zich.

In mei 2019 heeft de provincie Noord-Holland de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief gegund aan aannemer Dura Vermeer. 

De daadwerkelijke aanleg van HOVASZ start medio 2020 en is eind 2021 afgerond. Voorafgaand worden er vanaf begin 2020 al de eerste zichtbare werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het kappen van bomen en plaatsen van voorbelasting.

Uitgelicht