Meedenken

Belanghebbenden en inwoners mogen meedenken hoe de nieuwe HOV-brug en de nieuwe busbaan worden ingepast. Daarom organiseert de provincie Noord-Holland samen met de gemeente ontwerpateliers. Het is nog niet bekend wanneer die plaatsvinden. Meer informatie hierover staat dan in de nieuwsbrief en op deze website.

Wanneer Bijeenkomsten
Voorlopige planning participatie nieuwe HOV-brug en busbaan
Najaar 2020 Ontwerpatelier (open sessie waarin betrokkenen en belangstellenden input kunnen geven op voorliggende schetsen voor brug en tracé)
Najaar 2020 Tweede werkgroepbijeenkomst
Najaar 2020 Informatiemoment

 

Uitgelicht