Meedenken

Belanghebbenden zoals bewoners mogen meedenken hoe de nieuwe HOV-brug en de nieuwe busbaan worden ingepast. Daarom organiseert de provincie Noord-Holland samen met de gemeente ontwerpateliers. Zodra de data van de ateliers bekend zijn leest u dat in de nieuwsbrief en op deze website.

Wanneer Bijeenkomsten
Voorlopige planning participatie nieuwe HOV-brug en busbaan
10 april 2019 Inloopbijeenkomst HOV Noordwijk-Schiphol in Lisserbroek
24 april 2019 Eerste werkgroep bijeenkomst
Voorjaar 2020 Ontwerpatelier (open sessie waarin betrokkenen en belangstellenden input kunnen geven op voorliggende schetsen voor brug en tracé)
Medio 2020 Tweede werkgroep bijeenkomst
Najaar 2020 Informatiemoment

 

Uitgelicht