Meedenken

Nu de route van de busverbinding is vastgesteld, werkt de provincie het ontwerp in stappen verder uit. In het Noord-Hollandse deel van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol gaat het om de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, en de route van de bus- en fietsverbinding vanaf de brug tot aan de P&R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep.

Belanghebbenden, inwoners, organisaties en ondernemers hebben in verschillende rondes meegedacht over het ontwerp. Hiervoor is een interactieve kaart ontwikkeld. 

Reageren 

Vervolgens is er gewerkt aan een concept-voorontwerp voor de busverbinding en het ontwerp van de brug over de ringvaart. In het najaar van 2021 kon een ieder weer reageren op het ontwerp via de interactieve kaart.

Het project kent verschillende uitdagingen. Daarom heeft de provincie voor verschillende onderdelen van het ontwerp nader onderzoek uitgevoerd:

 • Doorvaarthoogte van de brug
 • Dwarsprofiel en vormgeving van de brug
 • Boten en steigers nabij brug
 • Verkeerskundige 30 km-zone bij het kruispunt
 • Ontsluiting IJs- en Skeelerclub (ISC)
 • Keerwanden bij Hilegommerdijk nummer 51, langs ontsluiting ISC bij nrs. 48-49
 • Voetpad langs fietspad in Dijkzone
 • Geluidsberekening HOV-baan
 • Compensatie parkeerplaatsen
 • Aansluiting Waterkanten en fietsenstalling
 • Kruispunten in Lisserbroek-Noord

Deze onderdelen heeft de provincie ook besproken met haar partners en belanghebbenden.

Terugblik

In 3 ontwerprondes verzamelde de provincie informatie en reacties uit de omgeving. Daarbij is gekeken op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp.

In januari 2021 zijn ruim 125 reacties gegeven op het eerste ontwerp. Op de interactieve kaart zijn alle reacties uit de eerste ronde zichtbaar onder het tabblad Ronde 1. De meest voorkomende reacties gaan over: de hoogte van de brug, de doorvaarthoogte, de verhoging van de Hillegommerdijk, en verschillende reacties op de route van de bus naar P+R Getsewoud-Zuid.

In het document Achtergronden en toelichting vindt u meer informatie over het project. In de Notitie Reacties op ontwerp brug en busbaan vindt u een overzicht van de meeste reacties en de antwoorden. Mist u een antwoord op uw vraag/reactie? Laat het ons weten via infoHOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van 21 september 2022 presenteerde (5 MB) de provincie het definitieve Voorlopig Ontwerp. Ook zijn de procedures over het Provinciaal Inpassingsplan en over Planschade deze avond toegelicht. De presentatie van 13 oktober (pdf, 10,1 MB), de presentatie van 24 maart (pdf, 6 MB) en de presentatie van 13 januari (pdf 7,94 MB) zijn ook beschikbaar. Deze zijn tijdens de digitale bijeenkomsten met direct omwonenden toegelicht door de provincie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV werkt in opdracht van de provincie het ontwerp uit.
 

Projectleider Gerton Pieters legt in onderstaand filmpje uit wat de bedoeling is. Door verschillende extra onderzoeken is het ontwerp van de brug en busbaan rond de zomer van 2022 gereed.

Still HOV Noordwijk Schiphol 2022
(klik op de afbeelding om de video te starten)

Heeft u vragen, laat het ons weten via: infohovnoordwijkschiphol@noord-holland.nl.

Uitgelicht