Meedenken

Nu de route van de busverbinding is vastgesteld, werkt de provincie het ontwerp verder uit. In het Noord-Hollandse deel van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol gaat het om de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, en de route van de bus- en fietsverbinding vanaf de brug tot aan de P&R Getsewoud in Nieuw-Vennep.

Belanghebbenden, inwoners, organisaties en ondernemers kunnen meedenken over het ontwerp. Hiervoor is een interactieve kaart ontwikkeld. Denk hierbij aan knelpunten waar de nieuwe route het huidige gebruik kan raken, aan verbeteringen van de bestaande situatie bij de nieuwe busbaan en het fietspad of aan wensen voor de nieuwe situatie die we mogelijk kunnen inpassen in het nieuwe ontwerp.

Reageren kan tot en met 31 januari. Projectleider Gerton Pieters legt in onderstaand filmpje uit wat de bedoeling is. 

still video (klik op de afbeelding om de video te starten)

Werkwijze

Op de interactieve kaart is een toelichting te vinden hoe u kunt reageren. Naast wensen, kunt u knelpunten of verbeteringen toevoegen. Ze zijn te herkennen aan de groene ster (wens), oranje stip (verbetering) of rode vlag (knelpunt). U kunt zowel anoniem als met naam uw reactie geven. De reacties van anderen kunt u ook op de kaart zien. 

Ontwerpproces

Bij het uitwerken van het ontwerp betrekt de provincie alle verzamelde informatie uit de omgeving, ook van eerdere bijeenkomsten in 2019 en 2020. We kijken daarbij op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp. Op de website volgt in februari en mei een terugkoppeling over de vragen en ideeën over het ontwerpproces. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV werkt in opdracht van de provincie het ontwerp uit. 

Daarnaast organiseert de provincie Noord-Holland digitale bijeenkomsten met de werkgroep en ontwerpateliers voor direct aanwonenden. Tijdens de bijeenkomst op 13 januari is een presentatie (pdf, 7,95 MB) gegeven. 

Wanneer Participatie en bijeenkomsten

Planning participatie nieuwe HOV-brug en busbaan

December 2020 t/m april 2021 Digitale werkgroepbijeenkomsten (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en organisaties) 
Voorjaar 2021 Digitale ontwerpateliers (voor belanghebbenden uit de directe omgeving) waarin zij input kunnen geven op voorliggende schetsen voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud 
Tot en met 31 januari 2021 Interactieve kaart waarop belanghebbenden, inwoners en ondernemers input kunnen geven op de voorliggende schetsen voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud
Eind februari en begin mei 2021 Terugkoppeling over de input vanuit de omgeving en het ontwerpproces op de website

 

Uitgelicht