Meedenken

Nu de route van de busverbinding is vastgesteld, werkt de provincie het ontwerp in stappen verder uit. In het Noord-Hollandse deel van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol gaat het om de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, en de route van de bus- en fietsverbinding vanaf de brug tot aan de P&R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep.

Belanghebbenden, inwoners, organisaties en ondernemers kunnen in verschillende rondes meedenken over het ontwerp. Hiervoor is een interactieve kaart ontwikkeld. 

Reageren 

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een concept-voorontwerp voor de busverbinding en het ontwerp van de brug over de ringvaart. In de periode 15 tot en met 30 oktober kan een ieder weer reageren op het ontwerp via de interactieve kaart.

Het project kent verschillende uitdagingen. Daarom heeft de provincie voor verschillende onderdelen van het ontwerp nader onderzoek uitgevoerd:

 • Doorvaarthoogte van de brug
 • Dwarsprofiel en vormgeving van de brug
 • Boten en steigers nabij brug
 • Verkeerskundige 30 km-zone bij het kruispunt
 • Ontsluiting IJs- en Skeelerclub (ISC)
 • Keerwanden bij Hilegommerdijk nummer 51, langs ontsluiting ISC bij nrs. 48-49
 • Voetpad langs fietspad in Dijkzone
 • Geluidsberekening HOV-baan
 • Compensatie parkeerplaatsen
 • Aansluiting Waterkanten en fietsenstalling
 • Kruispunten in Lisserbroek-Noord

Deze onderdelen heeft de provincie ook besproken met haar partners en belanghebbenden.

Terugblik

In 3 ontwerprondes betrekt de provincie alle verzamelde informatie en reacties uit de omgeving. We kijken daarbij op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp.

In januari 2021 zijn ruim 125 reacties gegeven op het eerste ontwerp. Op de interactieve kaart zijn alle reacties uit de eerste ronde zichtbaar onder het tabblad Ronde 1. De meest voorkomende reacties gaan over: de hoogte van de brug, de doorvaarthoogte, de verhoging van de Hillegommerdijk, en verschillende reacties op de route van de bus naar P+R Getsewoud-Zuid.

In de Notitie reacties en antwoorden vindt u een overzicht van de meeste reacties en de antwoorden. Mist u een antwoord op uw vraag/reactie? Laat het ons weten via infoHOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

Tijdens de derde bijeenkomst op 13 oktober (pdf, 10,1 MB) is een uitgebreide presentatie  gegeven. Ook de presentatie van 24 maart (pdf, 6 MB) en de presentatie van 13 januari (pdf 7,94 MB) zijn beschikbaar. Deze zijn tijdens de digitale bijeenkomsten met direct omwonenden toegelicht door de provincie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV werkt in opdracht van de provincie het ontwerp uit.
 

Projectleider Gerton Pieters legt in onderstaand filmpje uit wat de bedoeling is.

still video
(klik op de afbeelding om de video te starten)

Heeft u vragen, laat het ons weten via: infohovnoordwijkschiphol@noord-holland.nl.

Wanneer Participatie en bijeenkomsten

Planning participatie nieuwe HOV-brug en busbaan

December 2020 t/m zomer 2021 Digitale werkgroepbijeenkomsten (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en organisaties)  
Voorjaar t/m eind 2021 Digitale ontwerpateliers (voor belanghebbenden uit de directe omgeving) waarin zij input kunnen geven op voorliggende schetsen voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud 
15 t/m 30 oktober 2021 Interactieve kaart waarop belanghebbenden, inwoners en ondernemers input kunnen geven op het ontwerp voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud
April t/m eind 2021 Terugkoppeling over de input vanuit de omgeving en het ontwerpproces op de website

 

Uitgelicht