Meedenken

Nu de route van de busverbinding is vastgesteld, werkt de provincie het ontwerp in stappen verder uit. In het Noord-Hollandse deel van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol gaat het om de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, en de route van de bus- en fietsverbinding vanaf de brug tot aan de P&R Getsewoud in Nieuw-Vennep.

Belanghebbenden, inwoners, organisaties en ondernemers kunnen in verschillende rondes meedenken over het ontwerp. Hiervoor is een interactieve kaart ontwikkeld. 

Projectleider Gerton Pieters legt in onderstaand filmpje uit wat de bedoeling is.

still video
(klik op de afbeelding om de video te starten)

Ontwerpproces

In januari 2021 zijn ruim 125 reacties gegeven op het eerst ontwerp. Op de interactieve kaart zijn alle reacties uit de eerste ronde zichtbaar. De meest voorkomende reacties gaan over: de hoogte van de brug, de doorvaarthoogte, de verhoging van de Hillegommerdijk, en verschillende reacties op de route van de bus naar P+R Getsewoud.

In de Notitie reacties en antwoorden vindt u een overzicht van de meeste reacties en de antwoorden. Mist u een antwoord op uw vraag/reactie? Laat het ons weten via infoHOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl.

In 3 ontwerprondes betrekt de provincie alle verzamelde informatie en reacties uit de omgeving. We kijken daarbij op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving een plek kunnen krijgen in het ontwerp. 

Het project kent verschillende uitdagingen. Daarom voert de provincie voor verschillende onderdelen van ontwerp nu nader onderzoek uit:

 • Doorvaarthoogte van de brug
 • Dwarsprofiel en vormgeving van de brug
 • Boten en steigers nabij brug
 • Verkeerskundige 30 km-zone bij het kruispunt
 • Ontsluiting IJs- en Skeelerclub (ISC)
 • Keerwanden bij Hilegommerdijk nummer 51, langs ontsluiting ISC bij nrs. 48-49
 • Voetpad langs fietspad in Dijkzone
 • Geluidsberekening HOV-baan
 • Compensatie parkeerplaatsen
 • Aansluiting Waterkanten en fietsenstalling
 • Kruispunten in Lisserbroek-Noord

Deze onderdelen bespreekt de provincie in de komende periode ook met haar partners en belanghebbenden.

Tijdens de bijeenkomst op 24 maart is hierover een presentatie (pdf, 6 MB) gegeven. 
Ook de presentatie van 13 januari (pdf 7,94 MB ) is beschikbaar. Deze zijn tijdens de digitale bijeenkomsten met direct omwonenden toegelicht door de provincie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV werkt in opdracht van de provincie het ontwerp uit. 

Heeft u vragen, laat het ons weten via: infohovnoordwijkschiphol@noord-holland.nl.

Doordat de onderzoeken de nodige tijd vergen, verwacht de provincie dat een volgende bijeenkomst na de zomervakantie plaatsvindt. Nadere informatie volgt binnenkort via de website.

Wanneer Participatie en bijeenkomsten

Planning participatie nieuwe HOV-brug en busbaan

December 2020 t/m zomer 2021 Digitale werkgroepbijeenkomsten (met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en organisaties)  
Voorjaar t/m najaar 2021 Digitale ontwerpateliers (voor belanghebbenden uit de directe omgeving) waarin zij input kunnen geven op voorliggende schetsen voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud 
Data later bekend Interactieve kaart waarop belanghebbenden, inwoners en ondernemers input kunnen geven op het ontwerp voor de brug en fietsverbinding en de busroute van Lisse tot P+R Getsewoud
April t/m eind 2021 Terugkoppeling over de input vanuit de omgeving en het ontwerpproces op de website

 

Uitgelicht