Over het project

De provincie investeert samen met haar partners in een snelle, betrouwbare Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. De provincie Noord-Holland plaatst een brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek en een nieuwe busbaan vanaf deze brug tot aan P+R Getsewoud-Zuid. Vanaf Getsewoud-Zuid rijdt de bus door naar Schiphol. Voor het deel vanaf Noordwijk tot Lisse is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk.

Lees meer over HOV Noordwijk-Schiphol op de website van de provincie Zuid-Holland

4 onderdelen

Het project is opgedeeld in 4 onderdelen:

1. Aanpassen huidige bustracé

Het eerste onderdeel is het aanpassen van het huidige bustracé. Er worden maatregelen genomen om de doorstroming van de bus op de bestaande route te verbeteren. Een aantal wegen en kruispunten is ondertussen veranderd, zodat de bus voorrang krijgt. Overige maatregelen tussen Lisse en Teylingen staan gepland voor 2019/2020. Aan dit eerste onderdeel werken de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse onder coördinatie van de provincie Zuid-Holland. Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland.
 

tracé busbaan HOV Noordwijk-Schiphol juli 2020
Bekijk de kaart Noord-Hollands deel van het tracé Noordwijk-Schiphol
(pdf, 3MB)

2. Plaatsen brug over de Ringvaart (binnen blauwe lijn)

Er wordt een nieuwe brug geplaatst over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek ter hoogte van de Sportlaan. Daardoor hoeft de bus in de toekomst niet om te rijden via de N207. Bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer kunnen gebruikmaken van de nieuwe busverbinding. Naast de busbaan komt op de brug ook een fiets- en voetpad. De brug is niet toegankelijk voor autoverkeer. Voor de realisatie van de brug is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk. Het besluit van Gedeputeerde Staten over de locatie en het type brug is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 6 november 2018 (pdf, 131 kB), besluit nummer 23.

3. Busbaan door nieuwbouw Lisserbroek-Noord, Haarlemmermeer (binnen rode lijn)

De route van de bus en fietspad door de nieuwe wijk is vastgesteld in afstemming met de plannen voor de woningontwikkeling. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van de busbaan. 

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling in Lisserbroek staat op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

4. Aanleg busbaan tot aan Schiphol (binnen paarse lijn)

Tot slot wordt vanaf de nieuwe wijk een busbaan aangelegd tot aan P+R Getsewoud-Zuid (Schiphol) om de HOV-lijn op het Noord-Hollandse wegennet aan te sluiten. Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam doen dit in overleg met de gemeente Haarlemmermeer.

Tracékeuze

Het tracé is door Gedeputeerde Staten vastgesteld in september 2020. Dit is het adviestracé (variant D) (pdf 1 MB). Het besluit is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 29 september 2020 (pdf, 131 kB), besluit nummmer 6.

Planning project

Het streven is dat de HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol begin 2025 geschikt is voor hoogwaardig busvervoer. Zie ook de gedetailleerde planning.

Uitgelicht