Over het project

De provincie investeert samen met partners in een snelle, betrouwbare Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol.

De provincie Noord-Holland plaatst een brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek en een nieuwe busbaan vanaf deze brug tot aan P+R Getsewoud-Zuid. Vanaf Getsewoud-Zuid rijdt de bus door naar Schiphol. Voor het deel vanaf Noordwijk tot Lisse is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk.

Lees meer over HOV Noordwijk-Schiphol op de website van de provincie Zuid-Holland

4 onderdelen

Het project is opgedeeld in 4 onderdelen:

1. Aanpassen bestaande bustracé

Het eerste onderdeel is het aanpassen van het huidige bustracé. Er zijn en worden maatregelen genomen om de doorstroming van de bus op de bestaande route te verbeteren. Een aantal wegen en kruispunten is ondertussen aangepast, zodat de bus voorrang krijgt. Ook zijn er maatregelen genomen tussen Lisse en Teylingen. Aan dit eerste onderdeel werken de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse onder coördinatie van de provincie Zuid-Holland. Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland.

tracé busbaan HOV Noordwijk-Schiphol juli 2020
Bekijk de kaart Noord-Hollands deel van het tracé Noordwijk-Schiphol
(pdf, 3MB)

2. Plaatsen brug over de Ringvaart (binnen blauwe lijn)

Er wordt een nieuwe brug geplaatst over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek ter hoogte van de Sportlaan. Daardoor hoeft de bus in de toekomst niet om te rijden via de N207. Ook bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in Lisserbroek Noord kunnen gebruikmaken van de nieuwe busverbinding. Naast de busbaan komt op de brug een fiets- en voetpad. De brug is niet toegankelijk voor autoverkeer. Voor de aanleg van de brug is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk. Het besluit van Gedeputeerde Staten over de locatie en het type brug is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 6 november 2018 (pdf, 131 kB), besluit nummer 23.

3. Busbaan door nieuwbouw Lisserbroek-Noord, Haarlemmermeer (binnen rode lijn)

De route van de bus en fietspad door de nieuwe wijk is vastgesteld in afstemming met de plannen voor de woningontwikkeling. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling in Lisserbroek staat op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Bij dit deel van de busbaan is een bushalte gepland. Langs een deel van de busbaan wordt een doorfietspad aangelegd. Dit fietspad sluit vervolgens aan op de IJweg. Het huidige fietspad langs de IJweg wordt verbreed. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van de busbaan en het doorfietspad.

4. Aanleg busbaan tot aan Schiphol (binnen paarse lijn)

Tot slot wordt vanaf de nieuw aan te leggen wijk een busbaan aangelegd tot aan P+R Getsewoud-Zuid (Schiphol) om de HOV-lijn op het Noord-Hollandse wegennet aan te sluiten. De busbaan ligt hier deels evenwijdig aan de N207. Ok dit deel wordt voorzien van een doorfietspad. Provincie Noord-Holland doet dit samen en in overleg met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer.

Tracékeuze

Het tracé is door Gedeputeerde Staten vastgesteld in september 2020. Het besluit is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 29 september 2020 (pdf, 131 KB), besluitnummmer 6. Op 5 december 2023 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland akkoord gegeven op het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) HOV Lisserbroek-Getsewoud. Het besluit is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 5 december 2023, (pdf, 234 KB) besluitnummer 6. Nadat het PIP terinzage had gelegen, zijn er 23 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen is het PIP op een paar punten iets aangepast en is een Nota van Beantwoording opgesteld. Het aangepaste PIP en de Nota van Beantwoording is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en naar Provinciale Staten gestuurd. Het besluit van GS is te vinden op de Openbare besluitenlijst van GS op 23 april 2024, (pdf, 148 KB), besluitnummer 1. Provinciale Staten hebben in de PS-vergadering van 10 juni 2024 het provinciaal inpassingsplan Lisserbroek-Getsewoud behandeld en vastgesteld.