Planning

Nu alle benodigde onderzoeken voor het ontwerp-PIP zijn gedaan en het uiteindelijke voorontwerp is afgerond, is er een bijgewerkte planning gemaakt voor de aanleg van de HOV-tracé tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Naar verwachting kan de nieuwe busbaan halverwege 2029 in gebruik worden genomen.

Voorlopige planning

10 juni 2024 besluitvorming definitieve PIP door PS
17 juni- 29 juli 2024 (naar verwachting) beroepsperiode op definitieve PIP
2024/2025 verwerving van de benodigde gronden
2024/2025 voorbereiding aanbesteding/contractuele fase
2026 aanbesteding en voorbereiding uitvoering
medio 2027 start werkzaamheden aanleg HOV busbaan, brug en doorfietspad
medio 2029 ingebruikname nieuwe busbaan