Nieuws

 • Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij

  (03 september 2019) Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij Om ruimte te maken voor de vrije busbaan tussen de A27 en het station, de nieuwe weg parallel daarlangs en de natuurbrug over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, worden er bomen gekapt. De aannemer gaat in principe medio september van start. Er loopt nog 1 bezwaarprocedure waarbij een voorlopige voorziening is aangevraagd. De rechter doet uiterlijk half september uitspraak.
 • Weekend 7 en 8 september 2019: geen treinen, wel werkzaamheden in Hilversum

  (27 augustus 2019) Weekend 7 en 8 september: geen treinen, wel werkzaamheden in Hilversum Tussen zaterdag 7 september - direct na 00.00 uur - en maandag 9 september 5.00 uur rijden er geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort.
 • Presentatie schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg

  (26 augustus 2019) Presentatie schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg De provincie houdt op maandag 9 september 2019 een vervolgbijeenkomst over de toekomst van Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg.
 • Parkeren rond Van Riebeeckvijver weer op orde

  (12 juli 2019) Parkeren rond Van Riebeeckvijver weer op orde Het werk in de straten rondom de Van Riebeeckvijver is klaar. In totaal zijn er 49 extra parkeerplaatsen gemaakt.
 • Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

  (11 juli 2019) Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hiermee start de aanbesteding van de nieuwe concessie, die loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.
 • Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum

  (24 juni 2019) Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum Gedurende de zomerperiode wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 2019 klaar. Om het werk snel en veilig uit te voeren, is het nodig de rotonde af te sluiten voor al het verkeer.
 • Gedeputeerde Tekin maakt entree bij stuurgroep HOV in ’t Gooi

  (19 juni 2019) Gedeputeerde Tekin maakt entree bij stuurgroep HOV in ’t Gooi Op vrijdag 14 juni 2018 is de stuurgroep HOV in ’t Gooi bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het project. Deze keer in aanwezigheid van gedeputeerde Tekin, die het stokje heeft overgenomen van mevrouw Post.
 • Reparatiewerkzaamheden Oosterengweg

  (18 juni 2019) Reparatiewerkzaamheden Oosterengweg Foto Op de Oosterengweg, ten noorden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort, heeft een verzakking plaatsgevonden. Hoewel de oorzaak nog onduidelijk is, wordt de weg zo snel mogelijk gerepareerd. Zo kan verdere schade voorkomen worden.
 • Met dank aan de vrijwilligers van Vereniging Behoud Anna’s Hoeve

  (18 juni 2019) Met dank aan de vrijwilligers van Vereniging Behoud Anna’s Hoeve Opsomming Medio april heeft de provincie Noord-Holland in Anna’s Hoeve een grondwaterwel opengegraven om vrijwilligers van de VBAH de kans te geven kamsalamanders, die mogelijk waren achtergebleven in toekomstig werkgebied, alsnog in veiligheid te brengen.
 • Kabels en leidingen Oosterengweg weer op de juiste plek

  (06 juni 2019) Kabels en leidingen Oosterengweg weer op de juiste plek De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn klaar. Op een stuk weg van circa 500 meter is in totaal meer dan 60 kilometer aan kabels, leidingen en riool gelegd, verlegd of verwijderd. Het complexe werk ging eind 2017 van start. De oplevering werd woensdag 5 juni met buurtbewoners gevierd.
 • HOV in t Gooi: BAM komt met omgevingsvriendelijke bouwmethoden

  (05 juni 2019) HOV in t Gooi: BAM komt met omgevingsvriendelijke bouwmethoden - opsomming Voor de bouw van busbaan, natuurbrug en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg is aannemer BAM gecontracteerd. Als gevolg van de opgelopen vertraging in de aanbestedingsfase, heeft de aannemer de bouwplanning aangepast.
 • BAM start boren en sonderen Hilversum

  (31 mei 2019) BAM start boren en sonderen Hilversum In de week van maandag 3 juni voert aannemer BAM diverse sonderingen en boringen uit in Hilversum. In het gebied rond de Oosterengweg gaat het om zo’n 10 boringen. Op 3 plekken zijn bescheiden verkeersmaatregelen nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. De meeste boringen nemen 2 uur in beslag.
 • Voorbereidende werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum klaar

  (27 mei 2019) Voorbereidende werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum klaar Afbeelding Het werk aan kabels, leidingen en riool op de krappe Oosterengweg in Hilversum is klaar. Woensdag 5 juni om 14.00 uur organiseert de provincie op het trottoir naast de KwikFit een feestelijke oplevering. 
 • Werk rond Van Riebeeckvijver in Hilversum op schema

  (02 mei 2019) Werk rond Van Riebeeckvijver in Hilversum op schema Op de wegen rond de Van Riebeeckvijver is begin april gestart met het uitbreiden en opnieuw inrichten van parkeerplaatsen. Het werk is intussen halverwege en volgens planning medio juni klaar. Aansluitend plaatst de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) een aantal ondergrondse afvalcontainers.
 • P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten

  (26 april 2019) P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten Het P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum wordt vanaf maandag 6 mei 2019 afgesloten voor automobilisten die hun auto willen parkeren. Het terrein is nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een vrije busbaan in het kader van het project HOV in ’t Gooi.
 • Samen in actie voor kamsalamanders Anna’s Hoeve

  (17 april 2019) Graafwerkzaamheden Anna's Hoeve Op verzoek van de Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) onderneemt de provincie Noord-Holland extra actie om eventuele kamsalamanders in het gelijknamige natuurgebied van een toekomstige werklocatie alsnog naar veilig gebied te brengen.
 • Amfibieschermen Anna's Hoeve verplaatst

  (04 maart 2019) Amfibieschermen Anna's Hoeve verplaatst (foto) De provincie Noord-Holland heeft in wandelbos Anna's Hoeve diverse amfibieschermen hersteld en verplaatst. Meerdere schermen zijn de afgelopen maanden vernield door vandalen.
 • Kruising Oosterengweg Hilversum dicht door afrondende werkzaamheden

  (01 maart 2019) Oosterengweg Hilversum dicht door afrondende werkzaamheden De kruising van de Oosterengweg met de Oude Amersfoortseweg wordt tussen 11 maart en 5 april in 2 fasen afgesloten voor autoverkeer. De afsluitingen zijn nodig vanwege afrondende werkzaamheden bij het kruispunt. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon door.
 • Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief

  (22 februari 2019) Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief (foto) Spoorwegbeheerder ProRail heeft in het kader van het project HOV in ’t Gooi de aanleg van de vrije busbaan in Hilversum definitief aan bouwbedrijf BAM gegund. Eerder in het proces ging de opdracht naar een bouwcombinatie van VolkerWessels. Dat gunningsbesluit is naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem begin deze week, ingetrokken.
 • Voorjaar op komst: maatregelen Anna’s Hoeve hervat

  (20 februari 2019) Voorjaar op komst: maatregelen Anna’s Hoeve hervat Opsomming Nu het warmer wordt, ontwaken in wandelbos Anna’s Hoeve ook de kamsalamander en ringslang uit hun winterslaap. Om te voorkomen dat deze dieren zich van veilig gebied naar toekomstig werkgebied verplaatsen, heeft de provincie Noord-Holland medio 2018 amfibieschermen geplaatst.
 • Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten

  (19 februari 2019) Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten Opsomming Afgelopen zaterdag is er volgens plan gewerkt aan het plaatsen van een hemelwaterriool en een aantal mantelbuizen in de Oosterengweg. Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren, werd een deel van de weg afgesloten.
 • Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht

  (04 februari 2019) Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht De Oosterengweg in Hilversum is 16 februari tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Die dag wordt er een nieuw hemelwaterriool in de Oosterengweg gelegd.
 • Start uitvoering HOV in Hilversum stap dichterbij

  (25 januari 2019) Start uitvoering HOV in Hilversum stap dichterbij De provincie Noord-Holland heeft van de rechter opdracht gekregen het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ‘t Gooi te gunnen aan de combinatie Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra. Het gaat opnieuw om een voorlopige gunning: de overige aanbieders kunnen de komende 20 dagen nog bezwaar aantekenen.
 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt

  (30 november 2018) Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt In de Riebeeckgalerij in Hilversum vindt op vrijdag 14 december een kerstmarkt plaats. Er zijn kraampjes met tweedehands én nieuwe spullen en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Informatiecentrum HOV in 't Gooi doet ook mee.
 • Inloopbijeenkomst Riebeeckvijver Hilversum

  (23 november 2018) Inloopbijeenkomst Van Riebeeckvijver Hilversum De provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum en het GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) houden op donderdag 29 november 2018 tussen 17.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst. Het gaat over werkzaamheden die begin 2019 uitgevoerd worden om de inrichting en parkeermogelijkheden rond de Van Riebeeckvijver te verbeteren. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
 • Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé

  (23 november 2018) Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 12 december 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen.
 • Vandalisme treft amfibieën en reptielen in Anna’s Hoeve

  (13 november 2018) Vandalisme treft amfibiën en reptielen in Anna's Hoeve De amfibieschermen die in natuur- en wandelbos Anna’s Hoeve zijn geplaatst ter bescherming van onder meer kamsalamanders en ringslangen, worden stelselmatig vernield.
 • Latere gunning HOV-busbaan Hilversum

  (08 november 2018) Latere gunning HOV-busbaan Hilversum De gunning van het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ’t Gooi is opnieuw uitgesteld.
 • Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij

  (01 november 2018) Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij Er is nogal wat te doen over het beschermen van de kamsalamander in Anna’s Hoeve. Het verhaal kent best wat nuances. Daarom de feiten op een rij.
 • Kabels en leidingen Oosterengweg 2e kwartaal 2019 gereed

  (09 oktober 2018) Kabels en leidingen Oosterengweg 2e kwartaal 2019 gereed De voorbereidende werkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum duren zo’n drie maanden langer dan verwacht.
 • Zeldzame steenanjer op Anna’s Hoeve in Hilversum

  (08 oktober 2018) Zeldzame steenanjer op Anna’s Hoeve in Hilversum Ecologen die in opdracht van de provincie Noord-Holland bezig zijn met aanvullend onderzoek in Anna’s Hoeve, hebben de zeldzame Steenanjer aangetroffen. Deze bloem is formeel niet beschermd maar staat wel op de zogenaamde 'rode lijst'.

Uitgelicht