Nieuws

 • Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten

  (19 februari 2019) Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten Opsomming Afgelopen zaterdag is er volgens plan gewerkt aan het plaatsen van een hemelwaterriool en een aantal mantelbuizen in de Oosterengweg. Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren, werd een deel van de weg afgesloten.
 • Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht

  (04 februari 2019) Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht De Oosterengweg in Hilversum is 16 februari tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Die dag wordt er een nieuw hemelwaterriool in de Oosterengweg gelegd.
 • Start uitvoering HOV in Hilversum stap dichterbij

  (25 januari 2019) Start uitvoering HOV in Hilversum stap dichterbij De provincie Noord-Holland heeft van de rechter opdracht gekregen het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ‘t Gooi te gunnen aan de combinatie Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra. Het gaat opnieuw om een voorlopige gunning: de overige aanbieders kunnen de komende 20 dagen nog bezwaar aantekenen.
 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt

  (30 november 2018) Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open tijdens kerstmarkt In de Riebeeckgalerij in Hilversum vindt op vrijdag 14 december een kerstmarkt plaats. Er zijn kraampjes met tweedehands én nieuwe spullen en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Informatiecentrum HOV in 't Gooi doet ook mee.
 • Inloopbijeenkomst Riebeeckvijver Hilversum

  (23 november 2018) Inloopbijeenkomst Van Riebeeckvijver Hilversum De provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum en het GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) houden op donderdag 29 november 2018 tussen 17.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst. Het gaat over werkzaamheden die begin 2019 uitgevoerd worden om de inrichting en parkeermogelijkheden rond de Van Riebeeckvijver te verbeteren. Ook worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
 • Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé

  (23 november 2018) Inloopbijeenkomst Huizen-Blaricum over ontwerp HOV-tracé De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 12 december 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen.
 • Vandalisme treft amfibieën en reptielen in Anna’s Hoeve

  (13 november 2018) Vandalisme treft amfibiën en reptielen in Anna's Hoeve De amfibieschermen die in natuur- en wandelbos Anna’s Hoeve zijn geplaatst ter bescherming van onder meer kamsalamanders en ringslangen, worden stelselmatig vernield.
 • Latere gunning HOV-busbaan Hilversum

  (08 november 2018) Latere gunning HOV-busbaan Hilversum De gunning van het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ’t Gooi is opnieuw uitgesteld.
 • Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij

  (01 november 2018) Kamsalamanders op Anna’s Hoeve: feiten op een rij Er is nogal wat te doen over het beschermen van de kamsalamander in Anna’s Hoeve. Het verhaal kent best wat nuances. Daarom de feiten op een rij.
 • Kabels en leidingen Oosterengweg 2e kwartaal 2019 gereed

  (09 oktober 2018) Kabels en leidingen Oosterengweg 2e kwartaal 2019 gereed De voorbereidende werkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum duren zo’n drie maanden langer dan verwacht.
 • Zeldzame steenanjer op Anna’s Hoeve in Hilversum

  (08 oktober 2018) Zeldzame steenanjer op Anna’s Hoeve in Hilversum Ecologen die in opdracht van de provincie Noord-Holland bezig zijn met aanvullend onderzoek in Anna’s Hoeve, hebben de zeldzame Steenanjer aangetroffen. Deze bloem is formeel niet beschermd maar staat wel op de zogenaamde 'rode lijst'.
 • Inloopbijeenkomsten HOV-tracé tussen Huizen en Laren

  (13 september 2018) Inloopbijeenkomsten HOV-tracé tussen Huizen en Laren Samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren organiseert de provincie Noord-Holland op woensdag 26 en donderdag 27 september twee inloopbijeenkomsten waar bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over het ontwerp van de HOV-verbinding in hun directe woonomgeving.
 • Gunning bouw HOV in ’t Gooi Hilversum uitgesteld

  (05 september 2018) Gunning bouw HOV in ’t Gooi Hilversum uitgesteld De definitieve gunning voor het Hilversumse deel van de bouw van de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum is met enige weken uitgesteld.
 • Infocentrum september weer open

  (28 augustus 2018) Infocentrum september weer open Na een zomerstop van 6 weken gaat op woensdag 5 september Informatiecentrum HOV in ’t Gooi weer open voor publiek.
 • Eerste contract uitvoering HOV-busbaan in ’t Gooi

  (20 juli 2018) Eerste contract uitvoering HOV-busbaan in ’t Gooi De aanleg van de busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in ‘t Gooi is een stap dichterbij. Het eerste contract voor de uitvoering in Hilversum is rond. BAM Infra Rail bv gaat de tijdelijke overweg en de nieuwe overweg voor de busbaan bouwen.
 • Zomerwerkzaamheden HOV in 't Gooi

  (11 juli 2018) Zomerwerkzaamheden HOV in 't Gooi De werkzaamheden aan de Schapenkamp en de Beatrixtunnel die komende zomerweken in het centrum van Hilversum worden uitgevoerd, houden direct verband met het project HOV in ’t Gooi.
 • Stuurgroep HOV in ’t Gooi bijeen voor zomerreces

  (09 juli 2018) Stuurgroep HOV in ’t Gooi bijeen voor zomerreces De Stuurgroep HOV in ’t Gooi kwam op 6 juli 2018 bijeen. Deze stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en de verantwoordelijke wethouders van de 5 deelnemende gemeenten.
 • Bordenwoud bij Oosterengweg in Hilversum

  (26 juni 2018) Bordenwoud bij Oosterengweg in Hilversum Op de kop van de Oosterengweg in Hilversum wordt gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen.
 • Voorbereidend werk Oosterengweg in volgende fase

  (20 juni 2018) Voorbereidend werk Oosterengweg in volgende fase Vandaag starten de werkzaamheden op de Oosterengweg ter hoogte van de huisnummers 29 tot en met 47.
 • Kamsalamander beschermen tegen bouwactiviteiten

  (15 juni 2018) Kamsalamander beschermen tegen bouwactiviteiten Om te voorkomen dat de beschermde kamsalamander tijdens het bouwen van natuurbrug en busbaan het bouwterrein in Hilversum betreedt, worden er op woensdag 20 en donderdag 21 juni tijdelijke amfibieschermen geplaatst in Anna’s Hoeve en op landgoed Monnikenberg.
 • Archeologisch onderzoek in Anna’s Hoeve Hilversum

  (17 mei 2018) Archeologisch onderzoek in Anna’s Hoeve Hilversum Op 22 mei 2018 start de provincie Noord-Holland met het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Anna’s Hoeve.
 • Opnieuw asbest op Oosterengweg in Hilversum

  (17 mei 2018) Opnieuw asbest op Oosterengweg in Hilversum Bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum zijn, ter hoogte van huisnummer 40 (voormalige groothandel WASCO), in de grond kleine brokjes asbest aangetroffen.
 • Asbestsanering op kop Oosterengweg

  (14 mei 2018) Asbestsanering op kop Oosterengweg Afbeelding De afgedekte asbesthoudende grond die onlangs werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg, wordt op donderdag 17 en vrijdag 18 mei afgevoerd naar een erkende asbestverwerker.
 • Nachtafsluiting Fokkerweg bij Schiphol-Oost (N232)

  (19 april 2018) Nachtafsluiting Fokkerweg bij Schiphol-Oost (N232) opsomming In verband met wegwerkzaamheden wordt de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 april afgesloten voor verkeer in de richting van Hoofddorp.
 • Werkzaamheden busbaan Oosterengweg in Hilversum tijdelijk stilgelegd

  (10 april 2018) Werkzaamheden busbaan Oosterengweg in Hilversum tijdelijk stilgelegd Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van HOV in ’t Gooi zijn op de kop van de Oosterengweg (bij aansluiting Liebergerweg) in Hilversum kleine brokjes asbest aangetroffen.
 • Oosterengweg: verkeersregelaars in ochtendspits

  (06 april 2018) Oosterengweg: verkeersregelaars in ochtendspits De projectorganisatie HOV in ’t Gooi zet de komende weken in de ochtendspits verkeersregelaars in op de Oosterengweg om fietsers aan te sporen de ingestelde fietsomleiding te gebruiken.
 • Ontheffing aardkundig monument

  (03 april 2018) Ontheffing aardkundig monument Afbeelding In diverse Nederlandse provincies zijn gronden met bijzondere waarden aangewezen als aardkundig monument. Deze gronden vertellen iets over de manier waarop het landschap is ontstaan.
 • Stuurgroep HOV in ’t Gooi: tracédelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren naar volgende fase

  (23 maart 2018) Stuurgroep HOV in ’t Gooi: tracédelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren naar volgende fase Op 23 maart 2018 is de Stuurgroep HOV in ’t Gooi schriftelijk geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
 • Fietsomleiding Oosterengweg in Hilversum

  (16 maart 2018) Fietsomleiding Oosterengweg in Hilversum In de week van 26 maart 2018 start aannemer Van Gelder in opdracht van de provincie Noord-Holland met de voorbereidingen én aanleg van een rioolput. Dat gebeurt aan de noordzijde van de Oosterengweg, ter hoogte van de kruising met de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum.
 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open voor publiek

  (23 februari 2018) Informatiecentrum HOV in ’t Gooi open voor publiek Informatiecentrum HOV in ’t Gooi in Hilversum is op 22 februari 2018 geopend. In het informatiepunt krijgen omwonenden en belangstellenden informatie over het tracé en de werkzaamheden aan de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum.
 • Inloopbijeenkomst maatregelen omgeving Beatrixtunnel in Hilversum

  (22 februari 2018) Inloopbijeenkomst maatregelen omgeving Beatrixtunnel in Hilversum In de zomer van 2018 wordt met verkeersmaatregelen de doorstroming op de kruising Schapenkamp-Prins Bernhardstraat-Beatrixtunnel en op de kruising Schapenkamp-Achterom in Hilversum verbeterd. Hierover houdt de provincie op donderdag 8 maart 2018 een inloopbijeenkomst.
 • Werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum hervat

  (20 februari 2018) Werkzaamheden Oosterengweg in Hilversum hervat Begin december 2017 is gestart met voorbereidende werkzaamheden op de Oosterengweg. Dat ging in eerste instantie om het opschonen van voortuinen en het graven van proefsleuven.

Uitgelicht