Over het project

De provincie investeert in een frequente, snelle en betrouwbare HOV-busverbinding van ’t Gooi richting Amsterdam, Schiphol en Almere. Huizen, één van de grootste gemeenten binnen Nederland zonder station, wordt hierdoor beter bereikbaar. Door het bouwen en verbeteren van P+R-terreinen met HOV-haltes sluiten Blaricum, Eemnes en Laren straks ook beter aan op R-NET, hét netwerk van snelle busverbindingen in de Randstad.

De HOV-bus rijdt straks in 21 minuten van Huizen naar Hilversum en vormt een prima alternatief voor de auto of reguliere regionale buslijnen. Samen met de betrokken gemeenten en partners grijpt de provincie de plannen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren, de openbare ruimte een impuls te geven en bestaande natuurwaarden te versterken. Het project bestaat uit drie deelprojecten: Huizen-Blaricum, Eemnes-Laren en Laren-Hilversum.

De plannen voor het inpassen van een HOV-busbaan tussen Laren en Hilversum zijn in oktober 2017 onherroepelijk geworden. De projectorganisatie richt zich nu op het aantrekken van een aannemer en het voorbereiden van het werk, onder meer door het verleggen van het riool, de kabels en leidingen. Eind 2019 start de bouw. Voor de trajecten tussen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren zijn de tracés - na extra studie en overleg - begin 2018 ook vastgesteld. In overleg met bewoners en belanghebbenden wordt nu toegewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO) voor beide deelprojecten. We verwachten deze in april 2019 vast te kunnen stellen.

Méér dan een busverbinding

HOV in 't Gooi gaat over meer dan een busverbinding. Een flink deel van het projectbudget wordt gebruikt om het leefklimaat en de verkeersveiligheid te verbeteren. Veel aandacht gaat uit naar een groene en natuurlijke inpassing. De bomen die moeten wijken om de plannen mogelijk te maken, worden evenredig gecompenseerd.

Voordelen

 1. Snel en stipt
  De HOV-bus heeft straks een vaste reistijd tussen Huizen en Hilversum van 21 minuten. Sneller dan de huidige verbinding én vooral een stuk betrouwbaarder: de snelbus rijdt deels over een vrije busbaan en krijgt op het overige tracé veel voorrang. De snelbus kan hierdoor stipt volgens dienstregeling rijden. De HOV-bus is overigens aanvullend, de huidige buslijnen blijven ook rijden.

 2. Bereikbaarheid
  De HOV-bus helpt om het Tergooi ziekenhuis beter bereikbaar te maken voor OV-reizigers. Dit is een nadrukkelijke wens van patiënten en bezoekers. Ook verbetert de bereikbaarheid van bedrijven in de regio, waardoor ’t Gooi aantrekkelijker wordt als vestigings- of uitbreidingslocatie.

 3. Rendement
  Met de HOV-baan zijn de vertragingen verleden tijd en worden de ritten korter. Hierdoor kan de dienstregeling met minder bussen worden uitgevoerd. Dat spaart kosten. Tegelijkertijd zullen de inkomsten stijgen vanwege een toename van het aantal reizigers. Uit onderzoek blijkt dat de HOV-verbinding een positief exploitatie-effect heeft van minimaal 9 %.

Werken met speerpunten

De projectorganisatie HOV in 't Gooi is zich bewust van de impact van de werkzaamheden op de omgeving. Om ervoor te zorgen dat het werk vlot, veilig en soepel verloopt zijn er voor het gedeelte Laren-Hilversum drie speerpunten benoemd: samenwerking, veiligheid en omgeving. Voor de beide andere delen is daar het speerpunt 'circulair bouwen' aan toegevoegd.

 • Samenwerking
  In het project HOV in ’t Gooi werken veel partijen samen. Naast opdrachtgevers maken ook opdrachtnemers, beheerders en de belangrijkste omgevingspartijen deel uit van het project. Deze partijen kennen elkaars rol en verantwoordelijkheden, zijn open en eerlijk en hebben respect voor elkaar en voor de omgeving.
   
 • Veiligheid
  Gevaar schuilt in een klein hoekje en kleine incidenten kunnen grote gevolgen hebben. De projectpartners willen daarom dat het project zonder ongevallen wordt uitgevoerd. Het gaat dan niet alleen om veiligheid op en rond het bouwterrein, maar ook om een veilige omgeving voor omwonenden, reizigers en alle anderen die met het project in aanraking komen.
   
 • Omgeving
  De bouwperiode heeft invloed op de omgeving van alle betrokkenen. De provincie wil de overlast voor omwonenden en het wegverkeer zoveel mogelijk beperken. Daarom zorgt de provincie voor degelijke en actuele informatie, een pakket aan maatregelen-op-maat en een duidelijk loket voor vragen, meldingen en suggesties. Het doel is dat belanghebbende bewoners en ondernemers na afloop positief terugkijken op een intense periode, waarin zij zich gezien en gehoord voelden.
   
 • Circulair bouwen
  Bij het uitwerken van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren wordt onderzoek naar mogelijkheden tot hergebruik van materiaal (na het einde van hun levensduur) nadrukkelijk meegenomen. Doel is uiteraard om de hoeveelheid afval en vervuiling (ook) op lange termijn zoveel mogelijk te beperken.

R-net

De bussen van R-net  rijden veelal gescheiden van het overige verkeer over vrije busbanen. Zo kan de reiziger vaak en stipt op tijd gebruik maken van een snelle bus. In de omgeving van Schiphol, Haarlem en Amsterdam zijn de HOV-lijnen 300 en 310 al jaren een succes. De bussen van R-NET zijn aangepast op de behoeften van minder valide reizigers.

Uitgelicht