Over het project

De provincie investeert in een frequente, snelle en betrouwbare HOV-busverbinding van ’t Gooi richting Amsterdam, Schiphol en Almere. Huizen, 1 van de grootste gemeenten binnen Nederland zonder station, wordt hierdoor beter bereikbaar.

Door het bouwen en verbeteren van P+R-terreinen met HOV-haltes sluiten Blaricum, Eemnes en Laren straks ook beter aan op R-NET, hét netwerk van snelle busverbindingen in de Randstad.

De elektrische HOV-bussen rijden straks sneller van Huizen naar Hilversum en vormen een prima alternatief voor de auto of reguliere regionale buslijnen. Samen met de betrokken gemeenten en partners grijpt de provincie de plannen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren, de openbare ruimte een impuls te geven en bestaande natuurwaarden te versterken. Het project bestaat uit 3 deelprojecten: Huizen-Blaricum, Eemnes-Laren en Laren-Hilversum.

Het plan voor de HOV-busverbinding tussen Laren en Hilversum werd in oktober 2017 onherroepelijk. In juni 2019 is uitvoerder BAM gecontracteerd voor de aanleg van een vrije busbaan, een natuurbrug in Anna's Hoeve en een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg. De bouw is intussen in volle gang. De tracés tussen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren zijn begin 2018 vastgesteld. In deze gemeenten komt geen vrije busbaan: in Huizen en Blaricum maakt de bus gebruik van het reguliere wegennet om vervolgens via de A27 - met een halte op de grens van Eemnes en Laren - naar Hilversum te komen. In overleg met bewoners en belanghebbenden hebben we de ontwerpen voor Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren verder uitgewerkt. Binnenkort worden de definitieve ontwerpen (DO) afgerond en starten ook daar de aanbestedingsprocedures. Eind 2022 gaan de elektrische HOV-bussen rijden.    

Méér dan een busverbinding

HOV in 't Gooi gaat over meer dan een busverbinding. Een flink deel van het projectbudget gebruiken we om het leefklimaat en de verkeersveiligheid te verbeteren. Veel aandacht gaat uit naar een groene en natuurlijke inpassing. De bomen die moesten wijken om de plannen mogelijk te maken, worden evenredig gecompenseerd. Vooral de situatie in Hilversum leent zich voor het versterken van natuurwaarden. We bundelen de Weg over Anna’s Hoeve met het spoor en de nieuwe busbaan en bouwen daar een natuurbrug overheen. Zo vergroten we het leefgebied voor flora en fauna en dragen op een belangrijke manier bij aan biodiversiteit in het gebied. Zie onderstaande video over de toekomst van het natuurgebied.

Voltooiing Groene Schakel

Voordelen

Snel en stipt

De HOV-bus heeft straks een vaste reistijd tussen Huizen en Hilversum van 21 minuten. Sneller dan de huidige verbinding én vooral een stuk betrouwbaarder: de snelbus rijdt deels over een vrije busbaan en krijgt op het overige tracé veel voorrang. De snelbus kan hierdoor stipt volgens dienstregeling rijden. De HOV-bus is overigens aanvullend, de huidige buslijnen blijven ook rijden.

Bereikbaarheid

De HOV-bus helpt om het Tergooi ziekenhuis beter bereikbaar te maken voor OV-reizigers. Dit is een nadrukkelijke wens van patiënten en bezoekers. Ook verbetert de bereikbaarheid van bedrijven in de regio, waardoor ’t Gooi aantrekkelijker wordt als vestigings- of uitbreidingslocatie.

Rendement

Met de HOV-baan zijn de vertragingen verleden tijd en worden de ritten korter. Hierdoor kan de dienstregeling met minder bussen worden uitgevoerd. Dat spaart kosten. Tegelijkertijd zullen de inkomsten stijgen vanwege een toename van het aantal reizigers. Uit onderzoek blijkt dat de HOV-verbinding een positief exploitatie-effect heeft van minimaal 9%.

Werken met speerpunten

De projectorganisatie HOV in 't Gooi is zich bewust van de impact van de werkzaamheden op de omgeving. Om ervoor te zorgen dat het werk vlot, veilig en soepel verloopt zijn er vier speerpunten benoemd: samenwerking, veiligheid, omgeving en circulair bouwen. 

Samenwerking

In het project HOV in ’t Gooi werken veel partijen samen. Naast opdrachtgevers maken ook opdrachtnemers, beheerders en de belangrijkste omgevingspartijen deel uit van het project. Deze partijen kennen elkaars rol en verantwoordelijkheden, zijn open en eerlijk en hebben respect voor elkaar en voor de omgeving.

Veiligheid

Gevaar schuilt in een klein hoekje en kleine incidenten kunnen grote gevolgen hebben. De projectpartners willen daarom dat het project zonder ongevallen wordt uitgevoerd. Het gaat dan niet alleen om veiligheid op en rond het bouwterrein, maar ook om een veilige omgeving voor omwonenden, reizigers en alle anderen die met het project in aanraking komen.

Omgeving

De bouwperiode heeft invloed op de omgeving van alle betrokkenen. De provincie wil de overlast voor omwonenden en het wegverkeer zoveel mogelijk beperken. Daarom zorgt de provincie voor degelijke en actuele informatie, een pakket aan maatregelen-op-maat en een duidelijk loket voor vragen, meldingen en suggesties. 

Circulair bouwen

Bij het uitwerken van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren zijn de mogelijkheden tot hergebruik van materiaal (na het einde van hun levensduur) nadrukkelijk meegenomen. Doel is om de hoeveelheid afval en vervuiling (ook) op lange termijn zoveel mogelijk te beperken. In Hilversum onderzoekt ProRail - met subsidie van de overheid - de mogelijkheden om duurzamer te bouwen op en rond het spoor. 

De bussen van R-net rijden veelal gescheiden van het overige verkeer over vrije busbanen. Zo kan de reiziger vaak en stipt op tijd gebruik maken van een snelle bus. In de omgeving van Schiphol, Haarlem en Amsterdam zijn de HOV-lijnen 300 en 310 al jaren een succes. De bussen van R-NET zijn aangepast op de behoeften van minder valide reizigers.