Renovatie Koopvaardersschutsluis

De Koopvaardersschutsluis moet gerenoveerd worden. De huidige damwanden van de Koopvaardersschutsluis worden aangetast door bacteriën. De gevolgen van de werkzaamheden aan de sluis hebben veel impact op de omgeving. Het (vaar)wegverkeer en de bedrijven in de haven gaan de stremming in 2023/2024 merken. De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder bekijken samen met betrokkenen wat de beste aanpak is. Zo is de voorkeur voor een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis uitgesproken en blijkt haalbaar. Een klankbordgroep houdt de focus op een vlotte, veilige en verantwoorde uitwerking van de omvaarroute.

Video testdag omvaarroute Koopvaardersschutsluis

Video testdag omvaarroute Koopvaardersschutsluis

Scheepvaart moet tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutsluis veilig, vlot en verantwoord kunnen omvaren met weinig hinder voor de omgeving. Er vinden meerdere proefvaarten en onderzoeken plaats om dit te realiseren. Bekijk de video van de eerste proefvaart op 29 mei 2021.

Meer informatie

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Renovatie Koopvaardersschutsluis

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief over de renovatie Koopvaardersschutsluis. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan.

Contact

Neem bij vragen over de Koopvaardersschutsluis contact op met het projectteam via Servicepunt provincie Noord-Holland 0800 - 0200 600 (gratis) of stuur een email naar infokvss@noord-holland.nl

Uitgelicht

Documenten