Planning

De bouw van de snelle busbanen en de voet- en fietsonderdoorgang is in voorbereiding. Het ontwerp is aangepast nadat betrokkenen en belanghebbenden hebben meegedacht. In 2020 heeft het ter inzage gelegen en hier zijn reacties op gekomen.

De inspraakreacties vindt u onder inspraak.

Nu is de provincie in overleg met alle betrokken partijen over de technische invulling en planning. Binnenkort volgt meer informatie over de voortgang van het project. 

Uitgelicht