Planning

De bouw van de snelle busbanen en de voet- en fietsonderdoorgang is in voorbereiding. Hieronder staat de planning van het project.

Nu is de provincie in overleg met alle betrokken partijen over de technische invulling en planning. Binnenkort volgt meer informatie over de voortgang van het project. 

Periode Omschrijving
2019-2021

Voorlopig Ontwerp

 • Inloopbijeenkomsten
 • Vaststelling bestemmingsplan
 • Inspraakrapportage, zie inspraak.
2021-2022

Planuitwerking

 • Afstemming partners en stakeholders (waaronder TenneT, Rijkswaterstaat en ProRail) 
 • Doorlopen procedures Velsen en Beverwijk
 • Ruimtelijke inpassing onderdoorgang en busbanen
 • Lokaliseren van kabels en leidingen door proefsleuven 
 • Contractvoorbereiding
 

De volgende fases zijn onder voorbehoud van besluitvorming

2022-2024

Voorbereiding realisatie

 • Grondverwerving voor busbanen en overweg
 • Verleggen kabels en leidingen
 • Aanbesteding
 • Definitief Ontwerp (informatie en inspraak)
2024-2025

Uitvoering

 • Treinvrije periode ProRail
 • Realisatie
 • Opening 2025

 

 
 
 

 

Uitgelicht