Planning

De bouw van de snelle busbanen en de voet- en fietsonderdoorgang is in voorbereiding. Het ontwerp is aangepast nadat betrokkenen en belanghebbenden hebben meegedacht. In 2020 heeft het ter inzage gelegen en hier zijn reacties op gekomen.

De inspraakreacties vindt u onder inspraak.
Als het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld, neemt de provincie de volgende stap door het contract op te stellen en het werk aan te besteden. De (nog te selecteren) aannemer gaat met het ontwerp aan de slag en werkt dit verder uit.
Nu is de provincie in overleg met alle betrokken partijen over de technische invulling. Onderstaande planning is globaal en voorlopig. Zodra iets concreet en zeker is, kunt u dat hier vinden. 

Fase Wanneer
Vaststellen Ontwerp Voor de zomer 2021
Opstellen contract aannemer Tweede helft 2021
Aanbesteding Eerste helft 2022
Voorlopige gunning  
Definitieve gunning Tweede helft 2022
Uitvoering 2023

 

 

Uitgelicht