Over de Leimuiderbrug

In 1960 werd de Leimuiderdraaibrug vervangen door de huidige Leimuiderbrug. Dit gebeurde toen de huidige N207 over de Ringvaart werd aangelegd.

De huidige Leimuiderbrug is een basculebrug. Een zwaar contragewicht aan een zijde van de brugklep maakt het mogelijk om de brugklep te openen en te sluiten voor passerende schepen. Het contragewicht draait onzichtbaar weg in een zogeheten basculekelder. In deze kelder zijn allerlei technische onderdelen van de brug te vinden, waaronder het hydraulisch systeem waarmee de brug wordt geopend en gesloten en verschillende sensoren die aangeven of de brug veilig geopend en gesloten kan worden.

Sinds de jaren ‘90 telt de brug 4 rijbanen voor het autoverkeer, een busbaan, 2 uitvoegstroken en 2 fietspaden.

Centrale brugbediening

Boven op de Leimuiderbrug staat een brugwachtershuisje. Dit wordt niet meer door brugwachters gebruikt. De provincie Noord-Holland sluit steeds meer bruggen aan op de centrale brugbediening in Heerhugowaard. Door de bediening van de bruggen vanuit 1 centraal punt te regelen, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Ook ontstaat op termijn de mogelijkheid voor verruiming van bedientijden. Hiermee stimuleert de provincie Noord-Holland het vervoer over water én de weg. De Leimuiderbrug is op 8 april 2021 aangesloten op de centrale brugbediening in Heerhugowaard. De vroegere brugbedienaren van de Leimuiderbrug zitten nu fysiek in Heerhugowaard en kijken via camera’s naar het wegverkeer en de schepen om zo de brug veilig te bedienen.