Storingen

De afgelopen periode kampte de Leimuiderbrug met meerdere storingen.

Direct nadat de brug op de bediencentrale was aangesloten, hadden de storingen te maken met de omzetting van lokale bediening naar bediening op afstand. Latere storingen waren van andere aard en niet terug te leiden naar 1 oorzaak. Om de Leimuiderbrug weer storingsvrij te krijgen, onderzoekt een projectteam de storingen en bekijkt verschillende oplossingen. 

Update week 34

Helaas zijn de storingen nog niet opgelost. De brug wordt bediend via een hydraulisch systeem. Als de brug langere tijd niet bediend wordt, loopt de oliedruk in het systeem van de hydrauliek terug. De druk bepaalt hoe snel de brug beweegt bij het opendraaien. Als de oliedruk lager is, beweegt de brug langzamer bij het opendraaien. Hierdoor “denkt“ de software dat er een storing optreedt en stopt de software - uit veiligheid - het draaien van de brug. Het probleem speelt vooral 's ochtends bij de eerste draai. Dan bestaat kans dat de grootste hoeveelheid olie is teruggelopen die later weer op druk gezet moet worden. We hebben de software aangepast om de brug langer de tijd te geven om de druk op te bouwen. We houden nu in de gaten of deze aanpassing werkt. Mocht dit allemaal niet werken dan kijken we nogmaals het hydraulische systeem na. 

Uitgelicht