Ontwerpen

De provincie heeft 3 ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. Iedere variant heeft een eigen thema meegekregen: Gebied in beweging, Zaans landschap en Veilig voorop.

Gebied in beweging

In deze ontwerpvariant staat een prettige omgeving centraal, met elementen die uitnodigen tot bewegen. Er komt beplanting die bijdraagt aan minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit.

Videostill variant gebied in beweging
Bekijk de video over ontwerpvariant Gebied in beweging

Voorgestelde ontwerpkeuzes:

 • Tunnel: bekleding met geluiddempende werking. De nieuwe sport- en klimelementen in het gebied worden doorgetrokken in de tunnel. 
 • Plein voor het station: een multifunctioneel plein met sport- en zitelementen voor verschillende leeftijdsgroepen. Ruimte maken om nieuwe fietsenstallingen toe te voegen.  
 • P&R-terrein: de weg langs het spoor wordt heringericht als wandelroute. De meest zuidelijke rij parkeerplaatsen kan flexibel worden ingericht als plek voor buitensport. Bij grote drukte kunnen deze als reserve-parkeerplaatsen gebruikt worden. De invulling van het P&R-terrein wordt nog nader uitgewerkt in overleg met NS.
 • Oude (bus)station: verharding die niet nodig is voor verkeer wordt verwijderd, en in de nieuwe groene ruimte komen speelelementen voor honden. Er blijven voldoende parkeerplekken voor bezoekers van café de Remise.
 • Groenstructuur: bomen worden zoveel mogelijk behouden. Langs de N203 komt een geluiddempende heg. Er wordt gekozen voor bomen en beplanting die meer fijnstof afvangen.
 • Looproute: er komt een looproute langs het spoor, zodat er een ‘stations-ommetje’ gemaakt kan worden. Aan deze route liggen fitnessapparatuur, klimelementen, een grasveld voor buitensport en hondenspeeltoestellen.
 • Entree Krommenie (vanuit Wormerveer): heggen tussen de weg en het fietspad, vanaf de start van de bebouwde kom in Krommenie (vanaf Wormerveer).

Zaans landschap 

In deze ontwerpvariant worden elementen van het originele polderlandschap teruggebracht in het gebied, met bijvoorbeeld paden en bruggen met een typisch Zaans karakter. Er worden groene zones gemaakt, met aandacht voor de biodiversiteit (aantal soorten planten en dieren in het gebied).

Videostill variant Zaans landschap
Bekijk de video over ontwerpvariant Zaans landschap

Voorgestelde ontwerpkeuzes:

 • Tunnel: een verwijzing naar de geschiedenis van de Zaanstreek, bijvoorbeeld door een muurschildering van het Zaanse landschap, geïnspireerd door de schilder Monet.
 • Plein voor het station: een groen plein, met plantenbakken en bomen die passen bij de inrichting van het polderlandschap. Het plein is opgedeeld in een ‘stedelijk eiland’ voor het station en een ‘groener eiland’ met nieuwe beplanting. Ook wordt er een nieuw groen dak geplaatst boven op de bestaande fietsenstallingen.
 • P&R terrein: de middelste weg en de middelste twee rijen parkeerplaatsen worden groen ingericht. Hier kan een ‘wadi’ worden aangelegd: een groene strook waar regenwater in kan worden opgevangen. Bij grote drukte kan deze groene strook deels ook als reserve-parkeerplaatsen gebruikt worden. De invulling van het P&R-terrein wordt nog nader uitgewerkt in overleg met NS.
 • Oude (bus)station: verharding die niet nodig is voor verkeer wordt weggehaald. Hier komt dichte beplanting, met aandacht voor de biodiversiteit. Er blijven voldoende parkeerplekken voor bezoekers van café de Remise.
 • Groenstructuur: het polderlandschap wordt teruggebracht door nieuwe sloten te maken die het gebied verdelen in eilanden – elk met een eigen karakter. Langs deze sloten komen bomen. Langs de N203 komt nieuwe gemengde beplanting die elk seizoen in bloei staat, zoals bloemen en vaste planten.
 • Looproute: de route loopt door het midden van het nieuwe polderlandschap op het P&R-terrein.
 • Entree Krommenie (vanuit Wormerveer): in de bermen worden planten geplaatst die goed zijn voor de biodiversiteit. De entree van de bebouwde kom wordt gemarkeerd door een aantal bomen.

Veilig voorop

In deze ontwerpvariant staat het verbeteren (van het gevoel) van veiligheid centraal, door meer overzicht, betere herkenbaarheid en betere verlichting. Ook meer activiteiten en daarmee meer mensen op straat dragen bij aan een beter gevoel van veiligheid. 

Videostill variant Veilig voorop
Bekijk de video over ontwerpvariant Veilig voorop

Voorgestelde ontwerpkeuzes:

 • Tunnel: de tunnel krijgt nieuwe verlichting, het overzicht wordt verbeterd en er kan bv. muziek klinken voor een beter gevoel van veiligheid
 • Plein voor het station: Ruimte maken om het aantal fietsenstallingen uit te breiden onder een nieuw verlicht dak op het plein voor het station. 
 • P&R terrein: de rij parkeerplaatsen aan de noordkant kan anders worden ingericht, om ruimte te maken voor een nieuwe looproute. De invulling van het P&R-terrein wordt nog nader uitgewerkt in overleg met NS.
 • Oude (bus)station: De in- en uitrit rondom het oude (bus)station worden simpeler en overzichtelijker gemaakt. Verharding die niet nodig is voor verkeer wordt weggehaald, wat ruimte geeft voor nieuw groen. Er blijven voldoende parkeerplekken voor bezoekers van café de Remise. 
 • Groenstructuur: Groen heeft hier een markerende werking. Nieuwe beplanting wordt geplaatst naast inritten en ingangen, en begeleidt de nieuwe route door het gebied.
 • Looproute: Er wordt een veilige route door het gebied gemaakt voor voetgangers met duidelijke markering en betere verlichting. De looproute komt direct langs het fietspad aan de kant van de N203, zodat er meer zicht is op de looproute.  
 • Entree Krommenie (vanuit Wormerveer): om de bebouwde kom van Krommenie duidelijk te markeren voor autoverkeer, wordt er een ‘dorpspoort’ gemaakt over de rijbanen. Direct erna komen nieuwe bomen, waardoor de weg smaller lijkt en autoverkeer iets afremt.