Over het project

Langs de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem ontbreekt een doorgaande fietsverbinding tussen (globaal) de Munterslaan en de Wagenweg. Hierdoor moeten veel fietsers op dit moment 2 keer de N208 oversteken, op weg naar school (het Coornhert Lyceum) en op weg naar de Binnenduinrand.

Het aan te leggen fietspad vergroot de verkeersveiligheid op de Westelijke Randweg (N208). Door de realisatie van het fietspad ontstaat een nieuwe tweerichtingsverbinding over de Leidsevaart naar het Coornhert Lyceum en sluit het fietspad aan op de bestaande fietsverbindingen richting de Binnenduinrand en het station Heemstede – Aerdenhout.

Uitgelicht