Over het project

Langs de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem ontbreekt een doorgaande fietsverbinding tussen (globaal) de Munterslaan en de Wagenweg. Hierdoor moeten veel fietsers op dit moment 2 keer de N208 oversteken, op weg naar school (het Coornhert Lyceum) en op weg naar de Binnenduinrand.

Het aan te leggen fietspad vergroot de verkeersveiligheid op de Westelijke Randweg (N208) en ontstaat een nieuwe tweerichtingsverbinding over de Leidsevaart naar het Coornhert Lyceum. Door meerdere oorzaken konden de plannen voor de fietsverbinding steeds niet concreet worden. Hierdoor heroverweegt de provincie het ontwerp van het fietspad.

Stand van zaken ontwerp fietsverbinding (N208)

Het ontwerp van de fietsverbinding is de laatste jaren meerdere keren gewijzigd. Dit heeft te maken met meerdere oorzaken zoals de verkeersveiligheid, milieuduurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en door de toename van het fietsverkeer.

Daarnaast is de provincie Noord-Holland met onder andere de gemeente Haarlem in gesprek gegaan over de toekomstige ontwikkelingen in de regio en om de effecten voor de toekomstige behoefte aan fietspadeninfrastructuur nader te beoordelen. In dat kader heeft de gemeente Haarlem de wens voor de realisatie van een fietstunnel onder de Westelijk Randweg (N208) bij de Leidsevaart. De provincie en de gemeente Haarlem zijn op dit moment samen bezig met een haalbaarheidsstudie hiervan.
Omdat de beoogde fietstunnel onderdeel zou kunnen uitmaken van een alternatieve doorfietsroute is de uitwerking van het fietspad langs de N208 teruggegaan naar de tekentafel.

Veilige en directe verbinding Coornhert Lyceum

De provincie Noord-Holland is door deze ontwikkelingen de doorfietsroute in zijn totaliteit gaan heroverwegen. De prioriteit is een directe en veilige fietsverbinding voor de leerlingen van het Coornhert Lyceum te realiseren. De provincie werkt op dit moment aan het ontwerp van een fietsbrug over de Leidsevaart tussen de Pieter van Musschenbroekstraat/Leidsevaartweg (west) en Overloop/Claus Sluterweg oost.

Doorfietsroutes

De fiets speelt een belangrijkere rol in de regionale mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn er meer doorfietsroutes nodig in de regio Kennemerland.
Het doel is te komen tot een regionaal netwerk van doorfietsroutes. Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar

 

 

Uitgelicht