Het Schouw

Bij de kruising van Het Schouw is er gebrek aan ruimte om het verkeer goed door te laten stromen. In de spits ontstaan vaak files door het vele autoverkeer en kruisende bussen tussen Amsterdam en Purmerend. En tussen Amsterdam en Edam/Volendam.

Doorstroming kruispunt A10-N247 vergroten

De belijning en de bebording op deze kruising wordt aangepast. Bovendien onderzoekt de provincie in overleg met Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de doorstroming nog verder te verbeteren.

Overstaphalte voor OV-reizigers

Vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe Vervoersplan van EBS wordt een grotere overstaphalte op Het Schouw gerealiseerd. De huidige bushaltes “Splitsing” komen te vervallen. Bij deze nieuwe haltes kunnen OV-reizigers, indien gewenst, overstappen tussen bussen die naar het nieuwe metrostation gaan of naar Amsterdam CS.

Verkeersstromen uit elkaar halen

Verkeer vanuit Zunderdorp sluit via een ongelijkvloerse kruising met de Termieterweg aan op de zuidelijke kant van de Kanaaldijk. De aansluiting met de oude Slochterweg komt daarmee te vervallen. Deze wegen worden samen met het te verplaatsen tankstation op een nieuwe locatie aangesloten op de N247. Ruimtelijk zorgt dit voor een geheel open landschap aan de oostzijde van de N247. Bussen tussen Amsterdam en Purmerend kunnen dankzij een nieuwe busspitsstrook onder het vernieuwde kruispunt doorrijden. Zij hoeven het overige verkeer tijdens de spits dan niet meer te verstoren.

Uitgelicht