Nieuws

  • Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven

    (05 februari 2019) Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.
  • Provinciaal inpassingsplan voor N247 gewijzigd vastgesteld

    (06 december 2018) Provinciaal inpassingsplan voor N247 gewijzigd vastgesteld In de 6 weken dat regio Waterland het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam/Volendam in hebben kunnen zien, zijn er 8 zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een beperkte wijziging van het PIP. De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te kunnen laten doorstromen. Provinciale Staten besluiten begin 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP.
  • Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

    (14 november 2018) Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247) Gedeputeerde Staten nemen, mede op basis van de bespreking in de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, voorlopig geen besluit over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland.

Uitgelicht