Compensatie natuurgebied De Munt

(21 april 2020)

Tijdens een mooie wandeling samen met de boswachter Inga Tessel van Staatsbosbeheer wandelen we door natuurgebied ‘De Munt’ in Waterland. Zo konden we dit prachtige gebied uitgebreid ontdekken. Samen wandelden we over landbouwpaden en weilanden van dit rustgevende natuurreservaat. Tijdens de wandeling waren een aantal vogels in het veld goed te zien. Inga wordt helemaal blij van dit uitzicht. Wandelingen als deze zijn voor haar toch wel de pareltjes van haar baan als boswachter.

Achtertuin van Amsterdam

De Munt wordt ook wel de ‘achtertuin van Amsterdam’ genoemd, maar daarmee doe je Waterland eigenlijk tekort. Dit is een groene, waterrijke wereld meteen ten noorden van het IJ. Vanwege de uitvoering van het project N247 ontvangt Staatsbosbeheer nadeelcompensatie om dit vervolgens terug te geven aan het natuurgebied. Hiermee kunnen mooie investeringen worden gedaan. Inga Tessel vertelt direct enthousiast over het gebied waar zij verzot op is; ‘’kijk daar vliegt een watersnip. Prachtig he!” Inga woont zelf in deze regio en komt er graag. Het is belangrijk dat Staatsbosbeheer blijft kijken hoe ze deze strook kunnen blijven verbeteren. Het gebied is groot en kent veel diversiteit. “Als boswachter heb je het voorrecht om er rond te lopen, want dit is voor andere bezoekers helaas niet mogelijk. Het gebied is beschermd en dat moet ook echt zo blijven, zo krijgen de weidevogels de ruimte die zij verdienen.”

Broedgebied weidevogels

Waterland is een van de belangrijkste broedgebieden voor weidevogels in Nederland. Kieviten en tureluurs zwieren sierlijk door de lucht. Grutto’s benen op hun lange poten door de wei. Hun snavels boren in de bodem naar beestjes. Waterland is een paradijs voor vele vogels. Graslanden en sloten wemelen van het voedsel. Rietkragen en moerasbosjes vormen veilige broed- en slaapplaatsen. Met lage weilanden, plassen en brede sloten, slingerende dijkjes, bruggetjes, koeien, riet, boerderijen en oude dorpjes is dit gebied een pareltje voor Amsterdam. Als je hier rondloopt dan ontdek je Nederland op z’n best.

Prachtig ecosysteem

De echte weidevogels broeden open en bloot in het gras. Met goed zicht op de vijand om het gevaar goed te zien aankomen. Daarom is het zo belangrijk dat het waterpeil goed op peil is. De pitrus (onkruid dat hier groeit) is geen goede ontwikkeling voor de weidevogels. De weidevogels hebben een nat, vochtig weiland nodig, waar niet teveel water op staat. Inga vertelt: “Vooral de watersnip vindt hier veel voordeel aan, maar ook de grutto, kievit en tureluur hebben hier voordeel van. Dankzij de nadeelcompensatie van de provincie kunnen we de pitrus te lijf gaan. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk regenwater vasthouden, dat het is het beste water voor het gebied. Het zou mooi zijn als we het gebied zo kunnen behouden, maar nog mooier als ook de populatie aan weidevogels weer groeit”, aldus Inga. Dan lopen we ter afsluiting naar het laatste plekje van onze wandeling. We staan nu bovenop de dijk, volgens Inga het allermooiste plekje om te staan. “Je kunt het hele gebied overzien. En dan besef je dat je zo dichtbij de grote stad Amsterdam, zoveel rust ten natuur te zien is. De Munt is een prachtig ecosysteem met zeldzame dieren, daar moeten we heel zuinig op zijn”, aldus Inga.

Uitgelicht