Daar doe ik het voor - De otter terug in onze provincie

(07 april 2021)

Nico Jonker werkt als ecoloog bij provincie Noord-Holland. Hij werkt onder andere mee aan Bereikbaarheid Waterland. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Nico: “Die verkeersveiligheid geldt ook voor dieren”.

“We hebben prachtige natuur in onze provincie. Dat moeten we koesteren en beter maken dan het nu is. Ons natuurnetwerk goed onderhouden. De N247 en de stalen damwanden van het Noord-Hollandskanaal zijn voor dieren een soort Berlijnse Muur. Die scheidt de moerasgebieden Ilperveld van het Varkensland. Omdat we willen dat dieren van het ene natuurgebied naar het andere gaan, zorgen we voor faunapassages. Onderdoorgangen waardoor dieren veilig de oversteek kunnen maken. Ik werk aan mobiliteit voor dieren, zeg ik vaak, die hebben ook recht op verkeersveiligheid.”

Natuurverbindingen herstellen

Dwars door de provincie Noord-Holland lopen 600 kilometer provinciale wegen en 200 kilometer vaarwegen. Ze versterken de regionale economie, maar raken ook vaak aan natuurgebieden. Het wegennetwerk loopt in Waterland van noord naar zuid en de ecologische routes juist van oost naar west. Het is aan Nico en zijn collega’s om die ecologische routes met elkaar te verbinden. “Bij Het Schouw is een soort kluwen van wegen ontstaan. Het Noord-Hollandskanaal, de N235 en de N247. Dat zijn stevige barrières voor dieren. Dat wegennetwerk hebben we zelf aangelegd, die barrières hebben we zelf gemaakt. Nu we de daar aan het werk zijn, is het DE kans om die barrière te slechten en de natuurverbinding weer een beetje te herstellen. En om het open landschap dat zo kenmerkend is voor het Ilperveld en het Varkensland te benadrukken.”

Kers op de taart

Bij grote infraprojecten, zoals de N247, wordt rekening gehouden met de natuur. Er komen verschillende faunapassages, onder andere ter hoogte van Het Schouw. De onderdoorgangen worden gebruikt door bijvoorbeeld hermelijnen, bunzingen, Noordse woelmuizen en in de toekomst hopelijk ook otters. “Dat is een soort die in Nederland was uitgestorven. Door allerlei maatregelen is de otter bezig met een comeback. Noord-Holland is de laatste provincie waar hij nog niet is teruggekeerd. Als we de otter terug krijgen in Noord-Holland door onze wegen ook voor dieren veiliger te maken zou dat fantastisch zijn. Voor mij is dat de kers op de taart.”

Otter

Uitgelicht