Geld gezocht voor onderdoorgang van de N247

De N247 – de provinciale weg van Amsterdam naar Edam-Volendam en de A7 – doorkruist het dorp Broek in Waterland. Deze weg is het grootste regionale knelpunt. De weg is te druk en het verkeer staat vast, de bussen kunnen niet goed genoeg doorrijden. De grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit knelpunt.

Begin dit jaar is een uitgebreide studie afgerond. Deze laat zien wat de mogelijkheden zijn voor een mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland. In deze vervolgstudie zijn vier varianten gedetailleerd uitgewerkt:

  • de bovengrondse variant (max 50 km/u met rotondes en een ongelijkvloerse verbinding voor langzaam verkeer); 
  • de onderdoorgang met een rijstrook en vluchtstrook per rijrichting (80 km/u);
  • de onderdoorgang met een rijstrook en busstrook per rijrichting (80 km/u);  
  • een subvariant waarin de onderdoorgang wordt verlengd aan de noordkant van het dorp. Deze variant komt voort uit de co-creatie met (een werkgroep van) de Dorpsraad Broek in Waterland.

Van de verschillende varianten zijn filmpjes gemaakt die op deze website staan. 

Coalitieakkoord

Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks en PvdA, heeft de bouw van een onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland opgenomen in het coalitieakkoord 2023-2027. Het doel is de bereikbaarheid van de regio, de verkeersveiligheid op de N247 en de leefbaarheid in Broek in Waterland  te verbeteren. De voorkeur gaat uit naar een tunnel met tweemaal twee banen, waarvan tweemaal een busbaan, over vrijwel de hele lengte van het traject door het dorp. De Dorpsraad Broek in Waterland en bewoners steunen deze verlengde variant. 

Prijskaartje

Aan de voorkeursvariant hangt een prijskaartje van 220 miljoen euro. De gemeenten en Vervoerregio Amsterdam hebben onlangs aangegeven nut en noodzaak van een robuuste oplossing te onderschrijven. De regio gaat samen op zoek naar voldoende financiering voor het realiseren van de gewenste oplossing. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het Rijk. Dat de N247 een belangrijk alternatief is voor de A7 is inmiddels wel aangetoond, vandaar dat de regio een rijksbijdrage op zijn plaats vindt.

Co-creatie

In de regio Waterland leeft al jaren de wens om het doorgaande verkeer op de provinciale weg N247 onder het dorpshart van Broek in Waterland door te laten passeren. De provincie onderzocht samen met regiogemeenten en de Vervoerregio Amsterdam de mogelijkheden om van de N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken. Dat gebeurde in co-creatie met de Dorpsraad Broek in Waterland.

Voorkeursvariant onderdoorgang Broek in Waterland
De voorkeursvariant