In gesprek met de omgeving

(12 juli 2021)

‘Als je me voor dit project had verteld dat er ’s ochtends om 6 uur al een file staat op een provinciale weg had ik je niet geloofd.’ Dave van Schaick werkt als verkeers- en omgevingsmanager bij aannemer RecoN247. In opdracht van de provincie is dat bedrijf bezig met het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming op de N247, de weg van de A10 bij Amsterdam naar Edam-Volendam.

Dat het project vanuit de provincie Bereikbaarheid Waterland heet snapt Van Schaick. ‘Het Schouw, waar we nu aan het werk zijn, is echt een heel druk knooppunt. Ik heb nog nooit zoveel bussen per dag gezien vanuit mijn bouwkeet. En dan al dat autoverkeer. Begin dit jaar was het rustiger, maar nu de coronamaatregelen langzaam los worden gelaten neemt de drukte snel toe.’ 

Verschil maken

Aannemer RecoN247 is een combinatie van de bedrijven KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort. Vorig jaar augustus kwamen zij als beste uit de bus na een aanbestedingsprocedure. Intussen werken Van Schaick en meer dan 100 collega’s aan de N247. Van Schaick is van huis uit wegenbouwer en specialist in tijdelijke verkeerssituaties. Het werk als omgevingsmanager past hem. ‘Ik vind het heel leuk om samen te werken. Het echt met elkaar te doen. Als provincie ben je opdrachtgever en RecoN247 heeft de opdracht aangenomen. Mooi om er samen een geslaagd project van te maken. Een project waarbij we die doorstroming en veiligheid verbeteren en tegelijkertijd de omgeving en iedereen die de weg gebruikt goed op de hoogte houden. Dat iedereen weet wat hij of zij moet weten en ook snapt waarom het zo is. Door je te verplaatsen in de ander en in wat jouw werk betekent voor hem of haar. Maar andersom ook duidelijk uitleggen waarom sommige hindermomenten echt niet anders kunnen. Door open te staan voor lokale kennis en die mee te nemen in de uitwerking kun je met elkaar het verschil maken en draagvlak creëren.’ 

Scherp houden

Het werk aan de N247 is voor de omgevingsmanager een breed project. ‘Van archeologie tot ecologie. Van vergunningen tot direct aanwonenden. En vooral met heel veel verschillende partijen die betrokken zijn en die zich betrokken voelen.’ Een goed voorbeeld van die betrokkenheid is volgens Van Schaick het BLVC-overleg. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In zo’n overleg staat het beperken van de overlast voor alle betrokkenen bovenaan de agenda. Hoe regel je dat terwijl je wel het werk dat uitgevoerd moet worden doet. Werk waar overlast bij hoort. Verkeersomleidingen, afsluitingen of geluidsoverlast tijdens de bouw bijvoorbeeld. ‘In het BLVC-overleg van dit project zitten meer dan 40 mensen. Ambtenaren van de betreffende gemeenten, verkeersexperts van de provincie en Rijkswaterstaat, de Fietsersbond, de nood- en hulpdiensten en openbaarvervoermaatschappij. Een hele brede groep die ontzettend betrokken is en met ons meedenkt, lokale kennis inbrengt. We stemmen raakvlakken af. De groep houdt elkaar scherp.’ 

Communicatieplatform

Goede en tijdige informatie is belangrijk voor de weggebruikers en omgeving vindt Van Schaick. Mensen die direct met het werk te maken hebben omdat ze in de directe omgeving wonen krijgen allemaal bezoek van Van Schaick of een van zijn collega’s. Om te horen wat er leeft en om afspraken te maken over het bereikbaar houden van de woningen tijdens het werk. Er is overleg met een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers uit de omgeving zitten. Met die groep worden de plannen in de voorbereiding doorgenomen. Hun kennis en input wordt verwerkt in de BLVC plannen en regelscenario’s. ‘Als we in de uitvoering zitten, bespreken we met die groep open en transparant welke hinder er wordt ervaren en wat wij dan kunnen doen om dat te verminderen. Ook de voortgang van het project wordt gedeeld. Ik heb hele goede ervaringen met klankbordgroep en. Bij eerdere projecten werkte het zelfs zo goed dat deelnemers echt ambassadeurs werden van het project. Daar willen we hier natuurlijk ook.’

Tevreden

Die persoonlijke benadering is er niet voor iedereen. Om toch iedereen op de hoogte te houden van wat er speelt bouwt de aannemer een communicatieplatform. ‘Na de zomer kun je verschillende social media kanalen de laatste stand van zaken vinden. Dat kan ook na de zomer via www.N247.app, een platform dat je opent via je computer of smartphone. Ook leuke weetjes, kijkjes in de keuken, actuele reisinformatie tijdens periodes van hinder en belangrijke informatie over het project delen we via dat platform. Via het platform en social media kun je al je vragen kwijt. En we gaan de omgeving vragen om ons werk en onze manier van werken te beoordelen. We gaan voor een tevreden omgeving!’

Portretfoto Dave van Schaick
Dave van Schaick
 

Uitgelicht